STUDIEDAG VN-VROUWENVERDRAG EN DE NEDERLANDSE RECHTSPRAKTIJK

Dinsdag 14 mei 2002, 10.00 - 17.30 uur, Utrecht

Het VN-Vrouwenverdrag is bij juristen weinig bekend. Dat is betreurenswaardig, want het verdrag (en de aanbevelingen en landencommentaren van de Verenigde Naties aan de Nederlandse regering) biedt veel aanknopingspunten voor toepassing in individuele (rechts-)zaken, rechtstreeks of door het inlezen van het verdrag in andere normen. Met de inwerkingtreding van het Facultatief Protocol - dat een invidueel klachtrecht bevat - zal de betekenis van het verdrag in individuele (rechts-)zaken alleen maar toenemen.

In samenwerking met het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht, heeft het Clara Wichmann Instituut een studiedag ontwikkeld om juristen bekend te maken met het VN-Vrouwenverdrag en hen te scholen in de inhoud en praktische toepasbaarheid ervan. Op deze manier kan het VN-Vrouwenverdrag ook in de rechtspraktijk worden gehanteerd. Advocaten en rechters hebben een een troef in handen met het toepassen van het verdrag in voorkomende zaken of zaken die aan hun oordeel zijn onderworpen.
De praktische organisatie van de studiedag wordt gedaan door het Juridisch Post Academisch Onderwijs van de Universiteit Utrecht

Bijzondere aandacht wordt geschonken aan geweld tegen vrouwen en de verhouding van het asiel- en vreemdelingenrecht tot het verdrag.

Plaats: Utrecht
Kosten: € 250,- (inclusief documentatie, consumpties en afsluitende borrel)
Overig: Voor het bijwonen van deze bijeenkomst worden 5 NOVA-opleidingspunten gegeven
Informatie en aanmelding: Juridisch PAO Utrecht, tel.. 030 253 7022 / 7032
Voor wie: Advocaten, leden van de rechterlijke macht, ambtenaren, beleidsmedewerkers en juristen die bij de implementatie van het verdrag betrokken zijn.

Docenten:
- Mr.drs. Margreet de Boer, senior beleidsmedewerker bij het Clara Wichmann Instituut (dagvoorzitter)
- Prof. mr. Cees Flinterman, hoogleraar rechten van de mens en directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten, Universiteit Utrecht
- Mr. Rikki Holtmaat, universitair hoofddocent bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, tevens freelance onderzoeker en zelfstandig adviseur
- Prof. mr. Titia Loenen, hoogleraar juridische vrouwenstudies bij de disciplinegroep Internationaal Sociaal en Economisch Publiekrecht, Universiteit Utrecht
- Mr. Sarah van Walsum, senior onderzoeker migratierecht, Vrije Universiteit Amsterdam

Deze studiedag werd ontwikkeld met financiële steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Coördinatie Emancipatiebeleid