zondag 28 november 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 1998
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ALGEMEEN EN DOSSIERS  >  DOCUMENTATIE  >  1990-1999
 >  1998  

DOCUMENTATIE 1998

  • Nota bene: alle onderstaande publicaties zijn uit 1998, maar ze zijn niet chronologisch geordend.
  • Symbolen

 
[VVNL 1998-09]
De brief van 10 december 1998 van Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW en Minister Van Aartsen van BZ aan de Tweede Kamer, ten geleide van de tweede Nederlandse rapportage aan het CEDAW
  • Tweede rapportage VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie jegens vrouwen. Den Haag, Ministerie van SZW, november 1998, 88 pagina's.
  • Voor aanbieding Engelstalige versie aan CEDAW: zie hieronder 1998-11-26.[VVNL 1998-08]
  W. C. Monster, E. Cremers, L. Willems: Vrouwenverdrag, moederschap, ouderschap en arbeid. Den Haag, Ministerie van SZW / Elsevier bedrijfsinformatie, juli 1998. 379 pagina's. ISBN 90 5749 234 2. Te bestellen bij Elsevier bedrijfsinformatie BV, tel. 070-3819900. Prijs f 65,00.

Voor vervolg:

  • zie vragen Vaste TK-Commissie voor SZW: 1999-02-10[VVNL 1998-07]
  Brief van 25 november 1998 van Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW aan het Clara Wichmann Instituut (CWI), in antwoord op een brief van het CWI van 16 juni 1998 over de rechtspositie van alfahulpen (1998-06-16)[VVNL 1998-06] Brief van 16 juni 1998 van het Clara Wichmann Instituut aan minister Melkert van SZW over de rechtspositie van alfahulpen. Afgedrukt in Nemesis, 1998, nr. 5, Aktualiteitenkatern, pp. 36-38.[VVNL 1998-05]
Verslag van de conferentie Naleving van het VN-Vrouwenverdrag, Nijmegen, 17 oktober 1997.
[VVNL 1998-04]
Kabinetsreactie op het rapport Groenman, Het Vrouwenverdrag in Nederland anno 1997. Door minister Melkert van SZW bij brief d.d. 11 februari 1998 aan beide Kamers aangeboden (Kamerstukken II, 1997-1998, 25893, nr. 2).[ Pagina: 1 2  >>>]