dinsdag 27 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 Nr. 01
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEZE SITE  >  BERICHTEN  >  2006
 >  NR. 01  
COMMENTAAR VAN DE COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING (CGB) OP DE VIERDE NEDERLANDSE RAPPORTAGE OVER HET VN-VROUWENVERDRAG

In haar 'Commentaar op de vierde Nederlandse rapportage over de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag' (Utrecht, 14 februari 2006) doet de Commissie gelijke behandeling (CGB) een reeks suggesties voor vragen die het CEDAW (het Committee on the Elimination of Discrimination against Women, het toezichthoudend comité voor het VN-Vrouwenverdrag) zou kunnen stellen aan de Nederlandse regering, bij de bespreking van deze vierde Nederlandse rapportage:

 • De CGB geeft het CEDAW in overweging de Nederlandse regering te vragen hoe zij, bij de bevordering van de arbeidsparticipatie van vrouwen van niet-Nederlandse afkomst,discriminatie op de arbeidsmarkt gaat aanpakken.
 • De CGB geeft het CEDAW in overweging de Nederlandse regering te vragen of zij van plan is het voeren van voorkeursbeleid voor vrouwen, in het bijzonder vrouwen van niet-Nederlandse afkomst, te stimuleren, en zo ja, hoe.
 • De CGB geeft het CEDAW in overweging de regering te vragen maatregelen te treffen om naleving van het verbod op zwangerschapsdiscriminatie af te dwingen.
 • Gegeven de hardnekkigheid van het probleem van loondiscriminatie naar sekse en in het bijzonder de problematische samenloop met ras/afkomst, geeft de CGB het CEDAW in overweging de regering aan te bevelen de Quickscan proactief en op grote(re) schaal in te zetten en het gebruik ervan niet te beperken tot onderzoek naar aanleiding van individuele klachten.
 • De CGB geeft het CEDAW in overweging bij de Nederlandse regering aan te dringen op maatregelen waarmee bedrijven en organisaties worden gestimuleerd een klachtenregeling in te voeren.
 • De CGB stelt het CEDAW voor de regering te vragen welke maatregelen zij zal nemen om ervoor te zorgen dat vrouwelijke ondernemers verzekerd zijn van een inkomen gedurendede periode dat zij vanwege zwangerschap en bevalling tijdelijk niet kunnen werken.
 • De CGB geeft het CEDAW in overweging er bij de Nederlandse regering op aan te dringen werkgevers te verplichten, of anders tenminste te stimuleren om, wanneer zij een regeling treffen voor aanvullend pensioen, deze voor al het personeel te laten gelden. Daarnaast stelt de CGB het CEDAW voor om de Nederlandse regering te vragen maatregelen te treffen zodat niet langer bepaalde soorten arbeidsovereenkomsten van pensioenopbouw worden uitgesloten. De CGB stelt het CEDAW voor de Nederlandse regering te vragen sociale partners te stimuleren om franchises af te schaffen of ten minste te verlagen,omdat toepassing hiervan in veel gevallen voor vrouwen financieel nadelig uitpakt.
 • De CGB geeft het CEDAW in overweging om de Nederlandse regering te vragen maatregelen te nemen om het negatieve klimaat ten opzichte van moslima’s te keren, in het bijzonder door duidelijk te maken dat het in beginsel niet is toegestaan vrouwen met hoofddoeken te weigeren in het onderwijs, bij de arbeid en bij de toegang tot horecagelegenheden of sportscholen.
 • De CGB geeft het CEDAW in overweging er bij de Nederlandse regering op aan te dringen te onderzoeken of bij herhaalde overtreding door exploitanten die zonder goede redenen vrouwen met hoofddoeken weigeren, sancties opgelegd kunnen worden, bijvoorbeeld door de vergunning van de onderneming in te trekken.
 • De CGB geeft het CEDAW in overweging er bij de Nederlandse regering op aan te dringen sancties op te leggen aan werkgevers die blijven weigeren vrouwen met een hoofddoek aan te nemen.
 • De CGB geeft het CEDAW in overweging om er nogmaals op aan te dringen dat de Nederlandse regering maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat vrouwen volwaardig lid van alle politieke partijen kunnen worden.