zondag 28 november 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 1996-1998
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NEDERLAND  >  RAPPORTAGES AAN...  >  1996-1998  

Eerste nationale rapportage aan Staten-Generaal (1996-1998)

In artikel 3 van de Goedkeuringswet voor het VN-Vrouwenverdrag is vastgelegd dat de co÷rdinerend bewindspersoon voor het emancipatiebeleid eenmaal per 4 jaar - te beginnen in 1995 - een verslag over de uitvoering van het verdrag toezendt aan de Staten-Generaal.

De eerste rapportage, toen ook wel aangeduid als de Kalsbeekrapportage [1] , begon in maart 1996 met de instelling - door minister Melkert van SZW, toen verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid - van een commissie van externe deskundigen. Deze commissie, onder leiding van het voormalig Tweede Kamerlid Louise Groenman, kreeg in de zomer van 1996 de beschikking over twee onderzoeksrapporten:

De commissie verzamelde zelf informatie bij departementen, de Emancipatieraad (ER) en de Commissie gelijke behandeling en kreeg op haar verzoek commentaren van meer dan 40 non-gouvernementele organisaties: vakbonden, werkgeversorganisaties, vrouwenverenigingen, expertisecentra, belangenorganisaties, enz. Deze informatie en commentaren werden verzameld in twee aparte werkdocumenten.

De commissie bood haar rapport, Het Vrouwenverdrag in Nederland anno 1997 op 18 maart 1997, aan Minister Melkert aan. Deze zond het dezelfde dag door naar beide Kamers der Staten-Generaal en kondigde een kabinetsreactie aan, te schrijven na een nog te organiseren conferentie ter bespreking van het rapport.

Deze conferentie, Naleving van het VN-Vrouwenverdrag, werd op 17 oktober 1997 gehouden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van de conferentie verscheen een uitvoerig verslag.

Op 11 februari 1998 zond minister Melkert, namens het kabinet Kok-I, een kabinetsreactie op het rapport Groenman naar de beide Kamers der Staten-Generaal. Bij deze reactie werden ook de resultaten van de Nijmeegse conferentie betrokken.

Op 18 juni 1998 voerde de Vaste Commissie voor SZW een algemeen overleg met minister Melkert over het rapport Groenman en de kabinetsreactie. Hierover verscheen eind augustus 1998 een verslag.


[1] Omdat de verplichting tot deze rapportage in de Goedkeuringswet voor het Verdrag werd opgenomen middels een amendement van het TK-lid Ella Kalsbeek-Jasperse (PvdA) e.a. is de rapportage tussen 1991 en 1997 in de wandeling vaak aangeduid als de Kalsbeek-rapportage.
[Terug naar hoofdtekst]

 

Naar de pagina over de Tweede nationale rapportage