donderdag 21 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 2002-2004
 ACVZ-advies
 Maatschappelijke reacties
 Voorbereiding kabinetsreactie
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NEDERLAND  >  RAPPORTAGES AAN...  >  2002-2004  

Tweede nationale rapportage aan Staten-Generaal (2002-2004)

Bij de ratificatie van het VN-Vrouwenverdrag is wettelijk vastgelegd (1991) dat naast de vierjaarlijkse rapportage aan de VN ook vierjaarlijks een ''nationale'' rapportage wordt aangeboden aan het Parlement. Daarbij is het doel om over de implementatie van het verdrag in de volle breedte te rapporteren.

Voor de aanpak van de rapportages aan de VN bestaan vaste regels. Voor de aanpak van de rapportages aan de Staten-Generaal niet: de regering heeft een zekere vrijheid om - na vooroverleg met de Tweede Kamer - daarvoor een geschikte vorm te zoeken. Zie hier hoe dat is gedaan bij de eerste rapportage.

Voor de tweede rapportage is gekozen voor onafhankelijke teams van deskundigen, die een algemene en een thematische rapportage opstellen.


Algemeen deel van de rapportage

Het algemeen deel van de tweede rapportage is geschreven door prof. Marianne Marchand van het Belle van Zuylen-instituut van de Universiteit van Amsterdam. De definitieve tekst is in mei 2003 toegezonden aan staatssecretaris Phoa van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en openbaar, vooruitlopend op een debat op 25 juni n.a.v. de presentatie van het rapport.


Thematisch deel van de rapportage

Meer gegevens over dit onderdeelKabinetsreactie op algemeen en thematisch deel van de rapportage

Voorbereiding
  • De eerste nationale rapportage (begonnen in 1996) werd afgesloten met een kabinetsreactie in februari 1998 en een algemeen overleg in de Tweede Kamer in juni 1998.
  • In juli 1999 gaf staatssecretaris Verstand-Bogaert de Tweede Kamer een planning voor de rapportages: in 2002, 2006, enz. de nationale rapportages, in 2000, 2004 enz. de CEDAW-rapportages.
  • De tweede nationale rapportage had derhalve in 2002 moeten zijn afgerond met een overleg met de Kamer. Deze planning is niet gehaald. Zie voor de diverse berichten die de Kamer in 2003 ontving een aparte pagina.

Kabinetsreactie (december 2003)


Parlementaire behandeling tweede nationale rapportage

Commentaren op de tweede nationale rapportage