zondag 28 november 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 Agenda-archief
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  AGENDA  >  AGENDA-ARCHIEF  

Agenda - Archief
  

Naar agenda voor de komende periode

2006

Presentatie Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

 • Neemt Nederland vrouwenrechten serieus ? Wat moet de regering beter doen voor vrouwen in Nederland ? Op donderdag 1 juni 2006 (14.00 - 17.00 uur; Utrecht, De Kargadoor, Oudegracht 36) presenteert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag onder deze titel de zgn. schaduwrapportage over het VN-Vrouwenverdrag.
  De Nederlandse regering doet veel voor vrouwen in Nederland, volgens de nieuwste rapportage aan het VN-vrouwenverdragcomité. Vrouwenorganisaties vinden dat Nederland een veel te rooskleurig beeld schetst. Zowel van de positie van vrouwen in ons land als van de eigen inspanningen. Er gebeurt niet genoeg om sexueel geweld tegen vrouwelijke asielzoekers te voorkomen, er zijn nog altijd veel te weinig vrouwen in hoge posities, zelfstandig werkende vrouwen verliezen hun recht op zwangerschapsuitkering, om maar een paar voorbeelden te noemen. De schaduwrapportage ''Taking women’s rights seriously?’', geschreven op initiatief van het Netwerk VN-vrouwenverdrag en het NJCM, licht toe waar de knelpunten liggen. Op 1 juni bespreken de penvoerders, Margreet de Boer en Marjan Wijers de belangrijkste punten, waarvan er vele door (vrouwen)organisatie werden aangereikt. Van u willen ze vooral horen welke onderwerpen prioriteit moeten krijgen, als ze de schaduwrapportage zullen aanbieden aan het VN-Vrouwenverdragcomité (CEDAW) in New York in juli 2006. Dit is een uitgelezen gelegenheid om te zorgen dat er internationale druk op Nederland uitgeoefend wordt. Dus kom, om te luisteren en uw mening te geven!

  

 • woensdag 17 mei 2006 promoveert Marjolein van den Brink op het proefschrift ''Moeders in de mainstream. Een genderanalyse van het werk van het VN-kinderrechtencomité'' (Utrecht, Academiegebouw, 16.15 uur).
 • Vrouwen en kinderen: het wordt maar al te vaak verondersteld dat zij dezelfde belangen hebben. Dat dat niet altijd het geval is, laat het proefschrift van Marjolein van den Brink zien, waarin zij het werk van het VN-Kinderrechtencomité onder de loupe neemt.
  Rechten voor kinderen blijken in de praktijk vaak gunstig uit te pakken voor vrouwen (verbod op discriminatie van buitenechtelijke kinderen), maar de rechten van vrouwen kunnen ook juist worden beperkt met een beroep op 'het belang van het kind' (toegang tot de arbeid).
  In 1995 constateerden de Verenigde Naties dat de positie van vrouwen nog steeds te wensen overliet. Zij spraken af in het vervolg bij al hun activiteiten rekening te houden met de positie van vrouwen. Het VN-Kinderrechtencomité moet sindsdien rekening houden met de consequenties voor moeders (en vaders) van zijn aanbevelingen.
  Wanneer het Comité bijvoorbeeld Noord-Korea adviseert dat 24-uursopvang voor kinderen ongewenst is, moet het bedenken dat de sluitingstijden van kinderdagverblijven veel meer effect hebben op de arbeidsmarktparticipatie van moeders dan van vaders. En wanneer Frankrijk volgens het Comité niet langer toe mag staan dat vrouwen anoniem bevallen, brengt het daarmee wederom vrouwen in een lastig parket.
  Uit de analyse van de promovenda blijkt dat een behoorlijk aantal aanbevelingen gunstig is voor vrouwen, maar dat er nog veel te verbeteren is. Vooral het idee dat het 'toevoegen van vaders en roeren maar' altijd de beste oplossing is voor alle problemen van kinderen, verdient volgens van den Brink enige nuancering.

 

Aan alle geinteresseerden,
 
Intussen alom zo beroemd dat hij niet nader hoeft te worden geintroduceerd: terug uit New York en borrelend met nieuwtjes over de Toestand van Vrouwen in de Wereld!

Op donderdag 16 maart is het weer zo ver: Kees Flinterman vertelt over de laatste vergadering van CEDAW. Behalve broodjes komen onderwerpen ter tafel als vrouwenhandel in Macedonie en Cambodja, armoede van vrouwen (Venezuela en Mali), de introductie van quota in de politiek (Venezuela), genderproblemen van vluchtelingen en inheemse groepen (Australie), en seksestereotypen als uitdaging (Togo).

Kom ook lunchen met verse ontwikkelingen en broodjes: donderdag 16 maart, van 12.15 - 13.15 uur, Toon Peterszaal, Achter Sint Pieter 200, Utrecht. Zoals altijd is iedereen welkom. Svp aanmelden, tenminste een week van tevoren, bij ondergetekende. Tot 16 maart!
 
Marjolein van den Brink - Gender & Recht - Achter Sint Pieter 200 - tel. 030-2537106 - e-mail: m.vandenbrink@law.uu.nl

2005

Aan alle geinteresseerden:
 
He's back! Helemaal fris terug uit New York, Cees Flinterman, ons enige echte eigen Utrechtse CEDAW-lid. Op woensdag 12 oktober a.s. komt hij daarover weer vertellen. Kakelverse broodjes bij kakelverse verhalen uit de New Yorkse vergaderzalen, achterkamertjes en wandelgangen! En er is veel nieuws: het Comite besprak de rapporten van onder andere Noord-Korea, Ierland, Israel, Gambia en Gyana. Het drong er bij Irak op aan te zorgen dat de nieuwe grondwet in overeenstemming is met het vrouwenverdrag. En het riep verdragspartijen op nu echt eens werk te gaan maken van de bestrijding van genderstereotypen. Wie wil weten hoe dat allemaal verder is gegaan, of de wens koestert zelf iets op de CEDAW-agenda te krijgen: grijp die kans en kom lunchen op 12 oktober a.s., van 12.15 - 13.15, Achter Sint Pieter 200, in de Toon Peterszaal. Iedereen is zoals altijd van harte welkom. Svp aanmelden, bij voorkeur tenminste een week van te voren, bij ondergetekende.
Tot 12 oktober!
 
Marjolein van den Brink
Gender & Recht
Achter Sint Pieter 200
3512 HT Utrecht
tel. 030-2537106

Aan alle geinteresseerden

Ondertussen behoeft hij geen introductie meer: Cees Flinterman: het enige echte Nederlandse lid van het VN-vrouwenverdragcomité (CEDAW). Onze eigen Man In New York- net terug uit New York -  ons eigen kijkje in de VN-mensenrechtenkeuken en dat proef je!

In januari kwam het comite voor de 32e keer bijeen. Ze gingen na hoe het gesteld is met de mensenrechten van vrouwen in Laos, Samoa, Kroatie, Gabon, Italie, Algerije, Paraguay en Turkije.Het werk aan een nieuwe Algemene Aanbeveling over art. 2 werd voortgezet, evenals de behandeling van individuele klachten onder het optioneel protocol. 

Voor ovenverse informatie en broodjes kom je dus op donderdag 3 maart 2005 Lunchen-Met: Cees Flinterman, in de Toon Peterszaal (ASP 200), van 12.15 - 13.15. Iedereen is zoals altijd van harte welkom. Svp aanmelden bij ondergetekende, bij voorkeur minimaal een week van tevoren.

Tot 3 maart.
Marjolein van den Brink
Gender & Recht
Universiteit Utrecht
ASP 200
tel. 030-2537106
e-mail: m.vandenbrink@law.uu.nl

2004

2003

2002