donderdag 21 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 actueel
 Agenda
 Archief Nieuw op de site
 Nieuws op datum
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  
Deze website wordt al geruime tijd niet meer geactualiseerd, maar
recente informatie over het VN-Vrouwenverdrag en de activiteiten van Nederlandse vrouwenorganisaties op dat gebied vindt u op de nieuwe site van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:


woensdag 7 november 2007

Nieuws:

 • Juridische werkingssfeer VN-Vrouwenverdrag. Brief dd. 7 november 2007 van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag aan de vaste commissie OCW t.b.v. het nota-overleg van 7 november 2007. Het Netwerk formuleert een aantal vragen bij de notitie die minister Plasterk nog op 5 november 2007 aan de Kamer zond. Hieruit o.m.: Wil de minister zijn noitie aanvullen met o.m. een betoog waarom de grote zorg van het CEDAW over de naleving door Nederland niet is gegrond? Wat zijn de standpunten die de Staat der Nederlanden heeft ingenomen bij de diverse rechtszaken en klachten bij het CEDAW over de directe werking van verdragsbepalingen?
 • Juridische werkingssfeer van het VN-Vrouwenverdrag. Brief dd. 5 november 2007 van minister Plasterk (OCW) aan de Tweede Kamer, met het oog op het Nota-overleg van 7 november 2007. Hieruit onder meer:  De Staat is internationaalrechtelijk verplicht is om de rechten, vermeld in het Verdrag, te realiseren voor de burger. ... De vraag of de bepalingen van het VN-Vrouwenverdrag rechtstreekse werking hebben, laat zich niet in algemene zin beantwoorden. Met rechtstreekse werking wordt bedoeld dat een bepaling in rechte afdwingbaar is door een individu. Artikel 93 van de Grondwet bepaalt dat bepalingen van verdragen verbindende kracht hebben, indien zij naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden. Naarmate bepalingen meer algemeen geformuleerd zijn en naarmate zij meer actief optreden van de Staat vereisen, zal des te minder sprake kunnen zijn van rechtstreekse werking. Zulke bepalingen laten deStaat immers ruimte voor diverse beleidskeuzes. Of sprake is van een bepaling die een ieder verbindt en die dus rechtstreekse werking heeft, wordt in laatste instantie bepaald door de rechter in een concreet geval.maandag 5 november 2007

Nieuws:

 • Netwerk VN-Vrouwenverdrag: Aanvullend commentaar op de emancipatienota Vrouwen meer kansen geven. Dit commentaar omvat de punten die Margreet de Boer namens het Netwerk noemde tijdens de Rondetafelbijeenkomst met de Tweede Kamer, 1 november 2007, alsmede een enkele aanvullingen. Hieruit o.m.:
  • Het op de laatste pagina genoemde uitgangspunt dat internationale documenten (indicatoren, normen) meer richtinggevend zouden moeten zijn ten aanzien van het nationale emancipatiebeleid is in de emancipatienota zelf niet toegepast.
  • het laten vallen van de doelstelling om zorgtaken beter te verdelen tussen mannen en vrouwen, en daarom binnen het emancipatiebeleid in te zetten op een betere participatie van mannen in de zorgtaken is niet in overeenstemming met internationale normen.
  • Ook het vrijwel afschaffen van het subsidiebeleid waarbij vrouwenorganisaties subsidie kunnen aanvragen is niet in overeenstemming met internationale normen, waaronder die uit het VN-vrouwenverdrag en het Beijing Platform for Action.
 • Hoger beroep Clara Wichmann in SGP-zaak (Clara Wichmann Proefprocessenfonds, 3 november 2007). De SGP moet zijn statuten wijzigen zodat vrouwen volwaardig lid kunnen worden en ook het passief kiesrecht krijgen en de Staat mag een partij die vrouwen discrimineert, zoals de SGP, niet gedogen en subsidiëren. Dat vindt de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met vier andere maatschappelijke organisaties. Op 5 november om 10:00 dient in Den Haag het hoger beroep in de SGP-zaak.
 • Proefprocessenfonds wèl in hoger beroep tegen de Staat (Vereniging Vrouw en Recht, 26 oktober 2007). De Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann verwelkomt het door het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ingestelde hoger beroep in de procedure tegen de Staat inzake de zwangerschapsuitkering voor zelfstandig werkende vrouwen. Dat de FNV niet meer mee doet en evenmin bereid is hoger beroep voor de gedupeerde bondsleden te bekostigen is uiterst teleurstellend. Nu draait het Proefprocessenfonds op voor alle kosten, ook van de vrouw die zelf wel hoger beroep wilde instellen. Hopelijk slaagt het Proefprocessenfonds om extra donateurs te werven voor financiering van deze principiële procedure.
 • Clara Wichmann Fonds dagvaart Staat voor 20.000 zelfstandigen (Clara Wichmann, 26 oktober 2007). Het Clara Wichmaan Fonds gaat in hoger beroep om een zwangerschapsregeling voor de totaal 20.000 zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 zwanger waren. Begin september 2007 kondigde minister Donner een nieuwe regeling aan, maar degenen die tussen 2004 en 2008 zwanger waren dreigen hier tussen wal en schip te vallen. Het Fonds stapt naar de rechterr om ook voor deze groep een regeling af te dwingen. Woensdag 17 oktober 2007  is jokesmit.nl online gegaan: een website waarop we alle publicaties van en over de feministe Joke Smit (1933-1981) verzamelen. Met scans van haar beroemde artikel 'Het onbehagen bij de vrouw' in De Gids (november 1967) en van de lezing uit maart 1967, die de aanleiding voor dat artikel zou zijn. En met de tekst van een gesprek met Joke Smit kort voor haar dood in 1981, waarin zij terugkijkt op de periode rond 1967.
donderdag 11 oktober 2007

Nieuws:

 • Algemeen Overleg over internationaal emancipatiebeleid, 10 oktober 2007. Een officieel verslag van het overleg volgt later. Nu al: in het overleg heeft minister Plasterk (Emancipatie) een aantal toezeggingen gedaan, nl.:
  • toezending vóór 7 november a.s. van een notitie inzake de juridische status van het VN-Vrouwenverdrag
  • toezending vóór 7 november a.s. van een notitie inzake de coördinatie en gendermanstreaming (zie ook Concluding Comments van het CEDAW)
  • een meer gestructureerd en inzichtelijke rapportage zoals die in augustus 2008 aan het CEDAW zal worden aangeboden
  • ambtelijke consultatie inzake verbetering van kennis en deskundigheid over het VN-Vrouwenverdrag bij ministeries en o.m. rechterlijke macht.
     

dinsdag 9 oktober 2007

Nieuws:

 • "Kamer: Eis naleving van het VN-Vrouwenverdrag" Nederland komt afspraken over vrouwenrechten niet na. Persbericht dd. 8 oktober 2007 van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag. Kabinet komt afspraken vrouwenrechten niet na. “De Nederlandse regering lijkt zelf te willen kiezen welke delen van het VN-Vrouwenverdrag ze wel, en welke ze niet naleeft” Dat zegt Saskia Bakker namens het Netwerk VN-Vrouwenverdrag. “En dit terwijl de afspraken juridisch bindend zijn. Bovendien hebben veel van de maatregelen die genomen worden te weinig of een onduidelijk effect”. Het netwerk vindt dat de Tweede Kamer bij Minister Plasterk moet aandringen op volmondige erkenning van de juridische status van het verdrag en op emancipatiemaatregelen.zaterdag 22 september 2007

Nieuws:

 • Margreet de Boer: Plasterk: "Dat Comité zit er niet voor niets" (Blog op Hyves, 17 september 2007). "Namens het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zijn Saskia Bakker en ik donderdag jl. bij minister Plasterk op bezoek geweest. Dat er een afspraak zou komen stond als sinds maart. De minister kon toen niet aanwezig zijn bij de publieksbijeenkomst naar aanleiding van de –toen recente- aanbevelingen van het Vrouwenverdrag-Comité. [...] Gelukkig kwam van uitstel deze keer geen afstel, en op 13 september zaten we dan toch bij de minister, voor een afspraak van een half uur. [Tevoren konden we] op de gang ook nog even kort konden spreken met de ambtenaren van de Directie Emancipatie. Zij leken werkelijk niet te snappen waarom wij de reactie van het kabinet op de aanbevelingen van het Comité zo teleurstellend vinden. Ze hebben alles toch goed uitgelegd, nog wat nieuwe ontwikkelingen geschetst, en verder zijn er nu eenmaal een paar punten waarop er een principieel meningsverschil met het Comité bestaat. En in de volgende rapportage aan het Comité zullen we er uitgebreider op in gaan. Prima toch? Gelukkig begreep minister Plasterk wel dat wij verwachten dat het kabinet in zijn reactie aangeeft tot welke beleidsevaluaties en beleidswijzigingen de aanbevelingen van het CEDAW-Comité leiden. ‘Dat Comité zit er niet voor niets’ waren zijn woorden. Maar ook Plasterk gaf aan het op een aantal punten anders te zien dan het Comité. Zo zei hij dat de door het Comité gewenste wettelijke maatregelen om te voorkomen dat politieke partijen vrouwen kunnen uitsluiten (zoals de SGP doet) er wat hem betreft niet komen: de vrijheid van vereniging en culturele diversiteit is voor hem belangrijker. De tijd ontbrak om hier inhoudelijk dieper op in te gaan; het lijkt een goede zaak wanneer een gezaghebbend mensenrechtenjurist hier nog eens een boom met hem over opzet (Cees Flinterman?) [...]."

Aktueel > Agenda:[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >>>]

 

Gids Facultatief Protocol VrouwenverdragBestelgegevens

Blog over schaduwproces 5e Nederlandse rapportageDe blog van Leontine Bijleveld en Linda Mans

Schaduwrapportage Nederlandse organisatiesSome Progress, Many Gaps

Commentaar CGB (januari 2009)Commentaar CGB op 5e Nederlandse rapportage

Vijfde Nederlandse rapportage over uitvoering VN-Vrouwenverdrag


Nederlands rapport (juni 2008)

Donateurs gevraagdProefprocessenfonds Clara Wichmann

Proefprocessenfonds voor vrouwen...voor vrouwen

Margreet de Boer en Marjan Wijers woonden eind januari in New York de CEDAW-vergadering bij, waarin de Nederlandse rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag wordt besprokenHun dagboek: zevende en laatste bijdrage (2 februari 2007).

Informatie over de bewuste CEDAW-vergadering.

Taking women's rights seriously ?NGO-schaduwrapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag

Donderdag 1 juni 2006 presenteert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:de Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

Uitnodiging bijeenkomst.

Uitnodiging mede-ondertekening.

Mail het voort!