zondag 28 november 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 actueel
 Agenda
 Archief Nieuw op de site
 Nieuws op datum
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  
Deze website wordt al geruime tijd niet meer geactualiseerd, maar
recente informatie over het VN-Vrouwenverdrag en de activiteiten van Nederlandse vrouwenorganisaties op dat gebied vindt u op de nieuwe site van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:

maandag 10 december 2007

Nieuws:

Het VN-Vrouwenverdrag en de SGP

 • Onrust VVD over subsidiëring SGP (ND, 8 december 2007). Bij de VVD bestaat grote onrust over de uitspraak van de Raad van State van afgelopen week dat de SGP toch overheidsubsidie moet krijgen. De Tweede Kamerfractie van de VVD kreeg de opdracht nader onderzoek te doen naar de kwestie, die volgens veel leden de liberale grondbeginselen raakt. De fractie gaat bekijken of de wet aangepast dient te worden, zodat discriminerende politieke partijen aangepakt kunnen worden.zaterdag 8 december 2007

Nieuws:

Het VN-Vrouwenverdrag en de SGP

 • Hans Goslinga: De gesloten SGP vergt het uiterste aan tolerantie (Trouw, 8 december 2007).   ...Wat zich hier blijkens de commotie wreekt, is dat in het politieke debat nooit echt de confrontatie met de SGP is gezocht. De onverschilligheid en meewarigheid over haar opvattingen, met name haar vrouwenstandpunt, is in één keer omgeslagen in vervolging en knevelarij naar Hollandse maat, door het onthouden van subsidiecenten. Daardoor heeft de, toch al tamelijk gesloten en in zichzelf gekeerde partij zich voor haar afwijkende visie nimmer publiekelijk hoeven te verantwoorden en heeft, omgekeerd, de hoofdstroom de kans laten lopen de mannenbroeders de nieren te proeven. In de minder overzichtelijke immigratiesamenleving is een grotere openheid van orthodoxe organisaties noodzakelijk.
 • SGP krijgt alsnog subsidie (Telegraaf, 7 december 2007). Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) geeft de SGP alsnog subsidie voor de jaren 2006 en 2007. Daarnaast krijgt de christelijke partij bij voorschot de subsidie voor volgend jaar. Dat maakte Ter Horst vrijdag bekend.
 • Discriminatie (brief Vandaag, Volkskrant, 7 december 2007). Stelling Hans Weggen:  Als de SGP vrouwen mag blijven weigeren omdat deze op een andere manier aan hun trekken kunnen komen (er zijn immers meer christelijke partijen) dan kan bijvoorbeeld een discotheekeigenaar met deze uitspraak elke burgemeester onderuit halen als een vergunning wordt ingetrokken omdat de disco Turken en Marokkanen weigert.
 • SGP, mannen, vrouwen en verdraagzaamheid (Friesch Dagblad, 7 december 2007,hoofdredactioneel commentaar). ... De vraag waarover de verontwaardigde vrouwenorganisaties over zouden moeten nadenken is waarom zij nu zo boos zijn. In de kern zou het er wel eens over kunnen gaan of de organisaties kunnen (samen)leven met minderheden over onderwerpen die voor hen de achilleshiel zijn. Ofwel: hoe verdraagzaam willen we zijn in dit land?
 • Piet de Jong: SGP-subsidie (ND, 6 december 2007, hoofdredactioneel commentaar). De Raad van State heeft ondubbelzinnig recht gesproken. De SGP mag geen subsidie worden onthouden. De Raad maakt korte metten met de gedachte als zou het VN-Vrouwenverdrag belangrijker zijn dan andere grondrechten envindt dat er in Nederland ruimte is en moet blijven voor een partij die afwijkt van de hoofdstroom als het gaat om vrouwenrechten.
 • Arendo Joustra: Zeer terecht dat SGP weer subsdie krijgt (Elsevier, 6 december 2007). Zeer terecht heeft de Raad van State woensdag bepaald dat de SGP, de Staatkundig Gereformeerde Partij, net als andere politieke partijen gewoon subsidie moet krijgen van de overheid. .. Het gevaar voor de SGP is nog niet geweken, want een paar fanatieke vrouwenorganisaties en mensenrechtenorganisaties (!) gunnen de SGP niet haar recht om de eigen partijorganisatie naar haar eigen normen en waarden in te richten, dat wil zeggen zonder vrouwen. Het gerechtshof in Den Haag moet zich half januari in hoger beroep over de kwestie uitspreken.
 • Dick Hofland: 'SGP blijft met vrouwen in gesprek' (BN/De Stem, 6 december 2007). SGP-fractievoorzitter Bas van der Vlies: 'Het vrouwenstandpunt is de laatste jaren dominanter geworden en door de rechtszaak die het Clara Wichman Instituut vorig jaar heeft aangespannen, is er meer over gepraat. Maar wij zijn altijd met kritische vrouwen in gesprek geweest en dat zullen we ook blijven.'
 • Uitspraak Raad van State over SGP bevredigt niet (De Volkskrant, 7 december 2007). Politieke partijen zijn essentieel voor het goed functioneren van een pluriforme, democratische samenleving. Op deze vaststelling door de Raad van State in zijn uitspraak over de SGP is weinig af te dingen. Dat geldt evenzeer voor de toevoeging dat ook partijen die standpunten verkondigen die ingaan tegen heersende opvattingen over de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, onbelemmerd aan het publieke debat moeten kunnen deelnemen. De kwestie waar het om draait, is of dit ook betekent dat dergelijke partijen recht hebben op overheidssubsidie. De Raad van State meent van wel en heeft daarom de minister van Binnenlandse Zaken gelast de subsidieverlening aan de SGP te hervatten. Daar is wél wat op af te dingen. [...] Nu van immigranten terecht wordt geëist dat zij respect tonen voor de rechten van vrouwen en homo’s, kan de overheid het zich niet permitteren steun te verlenen aan een politieke partij met een boodschap die daar haaks op staat. Het vonnis dwingt daarom de subsidieregeling zo snel mogelijk te herzien.
 • Vrouwen bij de SGP (NRC-Handelsblad, 6 december 2007, hoofdredactioneel commentaar). Vrouwen zijn niet gelijk aan mannen, maar wel gelijkwaardig. Door dit  beginsel van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) mogen vrouwen wel lid zijn van de partij, maar een functie als bestuurslid of volksvertegenwoordiger is voor hen niet weggelegd.  Zwijgen en contributie betalen, daarmee is de rol van de vrouw in de  partij wel samengevat [...] De Raad van State wijst erop dat de Wet subsidiëring politieke partijen erin voorziet dat een partij haar subsidie kwijtraakt als zij strafrechtelijk is veroordeeld. Dat is bij de SGP niet het geval, maar met het oog op haar discriminerende opvattingen wel een mogelijkheid.  Een andere en betere optie is wijziging van deze wet zelf: door helder te bepalen dat een partij die bepaalde grondwettelijk vastgelegde rechten wil aantasten haar aanspraak  op staatssteun verspeelt.
 • Derk Stokmans: Vrouwenstandpunt SGP verdeelt nu juristen (NRC-Handelsblad, 6 december 2007). De SGP mag vrouwen gesubsidieerd uit bestuursfuncties weren, vindt de Raad van State. Maar wat vindt de civiele rechter ervan ?donderdag 6 december 2007

Nieuws:

Het VN-Vrouwenverdrag en de SGP

 • 'Verbaasd en teleurgesteld over SGP-subsidie' (Clara Wichmann Proefprocessenfonds, 5 december 2007). De Raad van State heeft op 5 december in een uitspraak bepaald dat de Nederlandse overheid de SGP tóch moet subsidiëren. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is zeer teleurgesteld dat de Raad van State het oordeel van de rechtbank heeft teruggedraaid. Bovendien is het fonds van mening dat de Raad van State zich ten onrechte heeft gemengd in de lopende civielrechtelijke procedure waarin op 17 januari uitspraak wordt verwacht. Ook heeft de Raad van State volgens het fonds belangrijke argumenten voor het stopzetten van de subsidie miskend, zoals de constante kritische oordelen van het VN-Vrouwencomité.
 • Seada Nourhussen: 'We hebben goede kerels, een vrouw is niet perse nodig' (Trouw, 5 december 2007). De ’SGP-feministe’, zo wordt Riet Grabijn-van Putten ook wel genoemd. Ze is tegen koopzondagen, abortus en euthanasie, maar strijdt ook al jaren voor gelijke rechten van mannen en vrouwen binnen de Staatkundig Gereformeerde Partij.
 • Sinterklaascadeau voor SGP en de democratie (Trouw, 5 december 2007, commentaar). De uitspraak van de Raad van State is niet alleen van belang voor de mannenbroeders, maar ook voor de democratie als geheel. Het intrekken van de overheidssubsidie aan een partij die door burgers in het parlement is gekozen, betekende een vergaande ingreep in het democratische proces. .. Gelukkig komt de raad van de dwaling van de Haagse rechtbank terug. woensdag 5 december 2007

Nieuws:

Het VN-Vrouwenverdrag en de SGP:

 • Alsnog subsidie voor de SGP (weblog Margreet de Boer, 5 december 2007). 'Als er een partij zou zijn die joden, of moslims, of niet-moslims zou uitsluiten van het lidmaatschap zou het land terecht te klein zijn. Waarom wordt het uitsluiten van vrouwen dan wel geaccepteerd?'
 • SGP krijgt alsnog subsidie over 2006 (RefD, 5 december 2007). De SGP krijgt alsnog subsidie over 2006. Dat heeft de Raad van State dinsdag bepaald. De partij reageert verheugd. Het feministische Proefprocessenfonds Clara Wichmann is teleurgesteld. De uitspraak van de Raad van State, waartegen geen beroep meer mogelijk is, houdt in dat de SGP over het jaar 2006 alsnog zo’n 800.000 euro subsidie ontvangt. „De uitspraak schept de broodnodige helderheid over de subsidie waar de SGP recht op heeft”, aldus partijvoorzitter Kolijn. Prof. mr. T. Barkhuysen, advocaat van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, reageert teleurgesteld. „Het verrast mijn cliënt dat de Raad van State ook een inhoudelijk oordeel heeft geveld over het Vrouwenverdrag. Hierdoor zijn we in een machtsstrijd tussen verschillende rechters terechtgekomen.  Dat leidt de aandacht af van de vraag waar het echt om gaat, namelijk het tegengaan van vrouwendiscriminatie”.
 • Alsnog subsidie voor SGP (Volkskant, 5 december 2007). Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken moet de SGP alsnog subsidie toekennen over 2006. Dat volgt uit een uitspraak in hoger beroep van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter van Nederland vernietigt daarmee een vonnis van de rechter in Den Haag. Die had bepaald dat de SGP geen subsidie meer mocht krijgen van de overheid. De SGP weigerde vrouwen toe te laten als lid en maakte het voor hen onmogelijk om gekozen te worden in bestuursfuncties. .. De RvS oordeelt nu dat in de Wet subsidiëring politieke partijen een afweging is gemaakt tussen het belang van gelijke behandeling en het belang van politieke partijen om hun gedachtengoed uit te dragen. Het Vrouwenverdag laat die afweging toe. Bovendien vindt de Raad dat voor vrouwen in Nederland de mogelijkheid bestaat lid te worden van een politieke partij die hen wel op gelijke voet voordraagt voor vertegenwoordigende functies. 
 • Minister van Binnenlandse Zaken moet SGP subsidie verlenen (Raad van State, 5 december 2007). De minister van Binnenlandse Zaken moet de aanvraag van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) om subsidie op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen voor het jaar 2006 alsnog inwilligen. De Raad van State vernietigt  in hoger beroep een eerdere uitspraak van de bestuursrechter in Den Haag van november 2006 die tot een ander oordeel kwam. De Raad is van oordeel dat ‘het Vrouwenverdrag niet noopt tot het buiten toepassing laten van de Wet subsidiëring politieke partijen’ waar het gaat om de subsidieaanvraag van de SGP. Bij de afweging die wetgever heeft gemaakt is bovendien ‘geen sprake van een evidente doorbreking van de vereiste evenwichtige verhouding tussen het verbod van discriminatie en het waarborgen dat vrouwen op gelijke voet met mannen kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en politieke leven enerzijds en het waarborgen van het adequaat functioneren van politieke partijen in het democratisch staatsbestel en de hun mede daartoe komende rechten anderzijds’.donderdag 22  november 2007

Nieuws:

 • Nederland blijft achter bij bescherming mensenrechten (AIM, 21 november 2007). In april 2008 neemt de VN-Mensenrechtenraad de mensenrechtensituatie in Nederland onder de loep. Dertien Nederlandse organisaties, waaronder Aim for human rights, NJCM en het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, hebben in dit kader een 'schaduwrapport' geschreven.dinsdag 20 november 2007

Nieuws:

 • Kritiek op mensenrechtenbeleid door Nederland (Volkskrant, 20 november 2007). Nederland houdt zich niet aan de internationale afspraken over mensenrechten. Dat stellen dertien niet-gouvernementele organisaties (ngo's) dinsdag in een schaduwrapport dat zij hebben opgesteld op verzoek van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Volgens de ngo's is Nederland niet het beste jongetje van de klas. .. Zo maakt het conventies tegen discriminatie van vrouwen niet direct rechtsgeldig.
 • Dutch NGOs contribution to the First Universal Periodic Review of the Netherlands by the UN Human Rights Council (NJCM, 20 november 2007). Dit NGO-rapport in ingediend namens de volgende organisaties: Dutch section of the International Commission of Jurists (NJCM), Art. 1, Netwerk VN-vrouwenverdrag (Dutch CEDAW-Network), Johannes Wier Stichting, Aim for Human Rights, E-Quality, MOVISIE, IIAV (International Information Centre and Archives for the Women's Movement), Justice and Peace Netherlands, Defence for Children International Nederland, Stichting Buitenlandse Partner, Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann en de Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (Stichting LOS).
 • Uit de tekst:

[... ] VII CO-ORDINATION OF GENDER POLICY, GENDER MAINSTREAMING AND IMPLEMENTATION OF THE CEDAW-CONVENTION

We are concerned that coordination and effective follow-up and monitoring of the use of the gender mainstreaming strategy in policies and programmes of different departments is not ensured. Also CEDAW expressed its concern with regard to this issue in its concluding comments of February 2007.

For example, the co-ordination of emancipation policies used to be a task of the Department for Coordination of Emancipation Policies (DCE). In 2004 this co-ordination task has been abolished. As a result of this for example the mainstreaming of policies on gender-based violence – coordinated by the Ministry of Justice – has meant that the focus is mainly on criminal measures and not on prevention. Violence against women hardly figures in emancipation documents at other ministries and, when it is, it is limited to women from ethnic minorities.

When a policy is gender-mainstreamed, it is important to collect data, disaggregated by sex (and ethnicity, age, and other relevant factors). Only then it is possible to evaluate and monitor the policy and its effect on gender impact, and to acquire information necessary for launching appropriate measures to combat discrimination.

We recommend the Human Rights Council, in accordance with the concluding comments of the CEDAW that one Government department be designated and actively take up the responsibility and leadership role in coordinating the use of the gender-mainstreaming strategy in policies and programmes of all other Government departments, as well as to ensure effective monitoring and evaluation of results achieved.
maandag 12 november 2007

Nieuws:[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >>>]

 

Gids Facultatief Protocol VrouwenverdragBestelgegevens

Blog over schaduwproces 5e Nederlandse rapportageDe blog van Leontine Bijleveld en Linda Mans

Schaduwrapportage Nederlandse organisatiesSome Progress, Many Gaps

Commentaar CGB (januari 2009)Commentaar CGB op 5e Nederlandse rapportage

Vijfde Nederlandse rapportage over uitvoering VN-Vrouwenverdrag


Nederlands rapport (juni 2008)

Donateurs gevraagdProefprocessenfonds Clara Wichmann

Proefprocessenfonds voor vrouwen...voor vrouwen

Margreet de Boer en Marjan Wijers woonden eind januari in New York de CEDAW-vergadering bij, waarin de Nederlandse rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag wordt besprokenHun dagboek: zevende en laatste bijdrage (2 februari 2007).

Informatie over de bewuste CEDAW-vergadering.

Taking women's rights seriously ?NGO-schaduwrapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag

Donderdag 1 juni 2006 presenteert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:de Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

Uitnodiging bijeenkomst.

Uitnodiging mede-ondertekening.

Mail het voort!