donderdag 21 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 actueel
 Agenda
 Archief Nieuw op de site
 Nieuws op datum
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  
Deze website wordt al geruime tijd niet meer geactualiseerd, maar
recente informatie over het VN-Vrouwenverdrag en de activiteiten van Nederlandse vrouwenorganisaties op dat gebied vindt u op de nieuwe site van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:

zaterdag 7 juli 2007

Nieuwsarchief:

  • Brief over behandeling derde Nederlandse rapportage over het Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2 februari 2007). Op 7 en 8 november 2006 vond in Genève de behandeling plaats van de derde Nederlandse rapportage over het Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (ESOCUL-Verdrag) door het ESOCUL-Comité. Gedurende anderhalve dag gaf een interdepartementale delegatie, geleid door de Mensenrechtenambassadeur, toelichting op de wijze waarop het Verdrag in Nederland wordt geïmplementeerd. De vragen van het Comité, die overigens verder reikten dan de kernverplichtingen onder het Verdrag en de naleving van deze verplichtingen door Nederland, waren over het algemeen gedetailleerd en handelden over zeer uiteenlopende onderwerpen. Het Comité had bijzondere belangstelling voor het Nederlandse beleid op het gebied van prostitutie, huiselijk geweld, illegalen, mensenhandel, het homohuwelijk en de positie van minderheden en vrouwen op de arbeidsmarkt. Daarnaast stelde het Comité vragen over de plaats van het Verdrag in de Nederlandse rechtsorde.


  • woensdag 13 juni 2007: Procederen met het VN-Vrouwenverdrag. De verschillende procedures waarin het verdrag kan worden gebruikt worden uiteen gezet (nationale procedures en de klachtenprocedure bij het Vrouwenverdrag-Comité). Ook worden ervaringen die inmiddels zijn opgedaan gedeeld. Plaats: Vergadercentrum Vredenburg 19, Vredenburg 19, Utrecht . Tijd: 16.00 - 18.30 uur. Organisatie: Vereniging Vrouw en Recht en het Clara Wichmann Proefprocessenfonds.vrijdag 25 mei 2007

Gesignaleerd:

  • Tweede Kamer | CDA vraagt waarom seksueel en huiselijk geweld niet wordt erkend als grond van asiel: 'De leden van de CDA-fractie vragen de regering aan te geven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de bepalingen van artikel 9, lid 2, onder f, van de richtlijn, betreffende vervolging in verband met daden van genderspecifieke of kindspecifieke aard. Klopt het, zo vragen deze leden, dat het toezichthoudend comité bij het VN Vrouwenverdrag (CEDAW) Nederland er in zijn «concluding comments» van februari 2007 op heeft gewezen, dat het zich zorgen maakt over het feit dat, «with the exception of female genital mutilation, sexual and domestic violence is not recognized generally as grounds for asylum». Zij vragen wat de reactie van de regering hierop is'. De vraag is te vinden in: Kamerstukken II, 2006/07, 30925, nr. 6: verslag van de Vaste Commissie voor Justitie inzake het voorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (PbEU L 304)
woensdag 9 mei 2007

Actueel > Agenda:

  • 13 juni 2007: Procederen met het VN-Vrouwenverdrag. De verschillende procedures waarin het verdrag kan worden gebruikt worden uiteen gezet (nationale procedures en de klachtenprocedure bij het Vrouwenverdrag-Comité). Ook worden ervaringen die inmiddels zijn opgedaan gedeeld. Plaats: Vergadercentrum Vredenburg 19, Vredenburg 19, Utrecht . Tijd: 16.00 - 18.30 uur. Organisatie: Vereniging Vrouw en Rechte n het Clara Wichmann Proefprocessenfonds.woensdag 9 mei 2007

Actueel > Agenda:
dinsdag 17 april 2007

Nieuws: 

  • In haar slottoespraak op de middagconferentie die de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE) op 16 april in Den Haag organiseerde, besteedde VCE-voorzitter Tineke Lodders-Elfferich veel aandacht aan de noodzaak, de coördinatie van emancipatiebeleid binnen de rijksoverheid te hervatten. Daarbij ontleende zij twee van haar drie voorbeelden aan de Nederlandse omgang met het Vrouwenverdrag: de voorbereiding van een kabinetsreactie op de zware kritiek van het VN-comité voor het VN-Vrouwenverdrag en de reductie van de vierjaarlijkse rapportage aan de Staten-Generaal over dit Verdrag tot een onderzoek over ... stereotype rolpatronen in het onderwijs.donderdag 29 maart 2007

Nieuws:[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >>>]

 

Gids Facultatief Protocol VrouwenverdragBestelgegevens

Blog over schaduwproces 5e Nederlandse rapportageDe blog van Leontine Bijleveld en Linda Mans

Schaduwrapportage Nederlandse organisatiesSome Progress, Many Gaps

Commentaar CGB (januari 2009)Commentaar CGB op 5e Nederlandse rapportage

Vijfde Nederlandse rapportage over uitvoering VN-Vrouwenverdrag


Nederlands rapport (juni 2008)

Donateurs gevraagdProefprocessenfonds Clara Wichmann

Proefprocessenfonds voor vrouwen...voor vrouwen

Margreet de Boer en Marjan Wijers woonden eind januari in New York de CEDAW-vergadering bij, waarin de Nederlandse rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag wordt besprokenHun dagboek: zevende en laatste bijdrage (2 februari 2007).

Informatie over de bewuste CEDAW-vergadering.

Taking women's rights seriously ?NGO-schaduwrapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag

Donderdag 1 juni 2006 presenteert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:de Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

Uitnodiging bijeenkomst.

Uitnodiging mede-ondertekening.

Mail het voort!