zondag 28 november 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 actueel
 Agenda
 Archief Nieuw op de site
 Nieuws op datum
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  
Deze website wordt al geruime tijd niet meer geactualiseerd, maar
recente informatie over het VN-Vrouwenverdrag en de activiteiten van Nederlandse vrouwenorganisaties op dat gebied vindt u op de nieuwe site van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:

maandag 12 maart 2007

Nieuws:

 • Follow-up Concluding Comments van het CEDAW. Brief dd. 7 maart 2007 van het Netwerk Vrouwenverdrag aan minister Plasterk (Emancipatie). Het Netwerk dringt er bij minister Plasterk op aan, de aanbevelingen van het CEDAW dd. februari 2007 uit te voeren. Bijvoorbeeld: met een kabinetsstandpunt over de wijze waarop ze worden uitgevoerd, en financiering van organisaties om de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag kritisch te blijven volgen. Afschrift is ook gezonden aan de vaste Kamercommissies van OCW en SZW.dinsdag 13 februari 2007

Nieuws:

Eindoordeel VN-comité over Nederlandse naleving VN-Vrouwenverdrag

 • VN-comité: Nederland doet te weinig tegen vrouwendiscriminatie (Netwerk VN-Vrouwenverdrag, persbericht via Humanistische Overleg Mensenrechten, 13 februari 2007). Het toezichthoudende Comité van de Verenigde Naties vindt dat Nederland het Vrouwenverdrag onvoldoende naleeft. Dit is te lezen in de aanbevelingen van het Comité die begin deze week werden gepubliceerd. De aanbevelingen zijn opgesteld naar aanleiding van de bespreking van het Comité met de Nederlandse regeringsdelegatie in New York. De delegatie stond onder leiding van demissionair minister De Geus. In haar aanbevelingen sluit het Comité aan bij de problemen die de Nederlandse vrouwenorganisaties en het Nederlands Juristen Comité (NJCM) beschreven in hun schaduwrapport “Taking Women’s Rights Seriously?”. Zij stelden dat Nederland haar voortrekkersrol op het gebied van emancipatie verloren heeft. Het Comité is buitengewoon kritisch over Nederland. De aanbevelingen zijn scherp geformuleerd, en er worden maar weinig positieve punten benoemd; ook in vergelijking met andere landen.
 • Enkele punten uit de aanbevelingen van het VN-Comité:
  • Hoger beroep SGP intrekken. Het Comité roept de regering op om het hoger beroep in de zaak over de uitsluiting van vrouwen door de SGP in te trekken.
  • Coördinatie Emancipatiebeleid is nodig. Het Comité vindt dat het beleid van de verschillende ministeries op het gebied van emancipatie niet voldoende wordt gecoördineerd en gecontroleerd. 
  • Positieve  actie voor meer vrouwen in politiek en bestuur. Het Comité dringt er bij de regering op aan maatregelen te nemen zodat er meer vrouwen komen op de hoge posities in politiek en bestuur. 
  • Regering moet zorgen voor zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen. Het  Comité roept de regering op om de wettelijke regeling voor een zwangerschapsuitkering van zelfstandigen, die in 2004 is ingetrokken, opnieuw in te voeren.
  • Buitenlandse prostituees moeten meer rechten krijgen. Het Comité is kritisch over de effecten van de afschaffing van het bordeelverbod op met name buitenlandse prostituees.
  • Grotere inzet nodig om discriminatie van migrantenvrouwen aan te pakken. Het Comité maakt zich zorgen over de voortdurende discriminatie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen in Nederland.
  • Inkomenseis bij gezinsvorming en gezinshereniging benadeelt vrouwen. Het Comité heeft ook opmerkingen over de verscherping van de inkomenseis voor gezinsvorming en gezinshereniging. 
  • Evaluatie subsidiering belangenorganisaties nodig. Het  Comité maakt zich zorgen over de wijzigingen in het systeem van de overheidssubsidies, waardoor maatschappelijke organisaties alleen nog projectsubsidies kunnen krijgen.
 • Dit persbericht verscheen naar aanleiding van de:
maandag 12 februari 2007

 • Ferdi Licher: Nederland in New York (emancipatieweb.nl, 12 februari 2007). De Nederlandse regering benoemt zelf burgemeesters. Waarom is slechts één op de vijf burgemeesters een vrouw? Het was één van de vragen van het CEDAW-comité, het Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Op 24 januari 2007 hebben we met een regeringsdelegatie, onder leiding van minister De Geus, in New York onze voortgangsrapportage toegelicht. Nederland is één van de 177 landen die het VN-Vrouwenverdrag heeft geratificeerd. Daarmee verplichten we ons om iedere vier jaar verslag te doen van de voortgang van de emancipatie op uiteenlopende terreinen. Van prostitutie en mensenhandel tot familie- en naamrecht, van de bestrijding van stereotype rolpatronen tot gezondheidszorg en de positie van plattelandsvrouwen. Hoewel het comité benadrukt dat het om een constructieve dialoog gaat, waren we van tevoren behoorlijk gespannen. Het voelt toch als een soort landenexamen. Zouden we als delegatie in staat zijn op alle kritische vragen een goed antwoord te geven?zaterdag 10 februari 2007
maandag 5 februari 2007

 • 7e dagboek van Margreet de Boer en Marjan Wijers: afsluiting en vooruitblik. CEDAW-aanbevelingen? Ja, ook een mening, aldus de Nederlandse regeringsdelegatie. Ook: Suriname en de Antillen. En: Op 23 maart organiseert het HOM een bijeenkomst om te bespreken wat er na en met de Concluding Comments gedaan kan worden.


vrijdagmiddag 23 maart 2007:
Publieksmiddag met informatie en discussie over de bespreking en de aanbevelingen van het CEDAW 2007 ten aanzien van de Nederlandse rapportage.

Nadere informatie volgt.
maandag 29 januari 2007

 • VN ondervraagt Nederland over naleving Vrouwenverdrag (HOM.nl, 27 januari 2007). Het VN-Comité bij het Vrouwenverdrag heeft de Nederlandse regering in New York deze week kritische vragen gesteld over de mate waarin Nederland zich inspant om vrouwendiscriminatie tegen te gaan. 21 Nederlandse mensenrechten- en vrouwenorganisaties en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) zijn verheugd dat de VN hun belangrijkste kritiekpunten heeft overgenomen.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >>>]

 

Gids Facultatief Protocol VrouwenverdragBestelgegevens

Blog over schaduwproces 5e Nederlandse rapportageDe blog van Leontine Bijleveld en Linda Mans

Schaduwrapportage Nederlandse organisatiesSome Progress, Many Gaps

Commentaar CGB (januari 2009)Commentaar CGB op 5e Nederlandse rapportage

Vijfde Nederlandse rapportage over uitvoering VN-Vrouwenverdrag


Nederlands rapport (juni 2008)

Donateurs gevraagdProefprocessenfonds Clara Wichmann

Proefprocessenfonds voor vrouwen...voor vrouwen

Margreet de Boer en Marjan Wijers woonden eind januari in New York de CEDAW-vergadering bij, waarin de Nederlandse rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag wordt besprokenHun dagboek: zevende en laatste bijdrage (2 februari 2007).

Informatie over de bewuste CEDAW-vergadering.

Taking women's rights seriously ?NGO-schaduwrapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag

Donderdag 1 juni 2006 presenteert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:de Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

Uitnodiging bijeenkomst.

Uitnodiging mede-ondertekening.

Mail het voort!