donderdag 21 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 actueel
 Agenda
 Archief Nieuw op de site
 Nieuws op datum
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  
Deze website wordt al geruime tijd niet meer geactualiseerd, maar
recente informatie over het VN-Vrouwenverdrag en de activiteiten van Nederlandse vrouwenorganisaties op dat gebied vindt u op de nieuwe site van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:

maandag 8 januari 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):
zaterdag 6 januari 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):


 De redactie van vrouwenverdrag.nl wenst u een rechtvaardiger en vrolijker 2007 !
vrijdag 22 december 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • In mei 2006 promoveerde Marjolein van den Brink (Universiteit Utrecht) op het proefschrift ''Moeders in de mainstream. Een genderanalyse van het werk van het VN-kinderrechtencomité''. Dit boek staat inmiddels integraal online. 
 • Vrouwen en kinderen: het wordt maar al te vaak verondersteld dat zij dezelfde belangen hebben. Dat dat niet altijd het geval is, laat het proefschrift van Marjolein van den Brink zien, waarin zij het werk van het VN-Kinderrechtencomité onder de loupe neemt.
  Rechten voor kinderen blijken in de praktijk vaak gunstig uit te pakken voor vrouwen (verbod op discriminatie van buitenechtelijke kinderen), maar de rechten van vrouwen kunnen ook juist worden beperkt met een beroep op 'het belang van het kind' (toegang tot de arbeid).
  In 1995 constateerden de Verenigde Naties dat de positie van vrouwen nog steeds te wensen overliet. Zij spraken af in het vervolg bij al hun activiteiten rekening te houden met de positie van vrouwen. Het VN-Kinderrechtencomité moet sindsdien rekening houden met de consequenties voor moeders (en vaders) van zijn aanbevelingen.
  Wanneer het Comité bijvoorbeeld Noord-Korea adviseert dat 24-uursopvang voor kinderen ongewenst is, moet het bedenken dat de sluitingstijden van kinderdagverblijven veel meer effect hebben op de arbeidsmarktparticipatie van moeders dan van vaders. En wanneer Frankrijk volgens het Comité niet langer toe mag staan dat vrouwen anoniem bevallen, brengt het daarmee wederom vrouwen in een lastig parket.
  Uit de analyse van de promovenda blijkt dat een behoorlijk aantal aanbevelingen gunstig is voor vrouwen, maar dat er nog veel te verbeteren is. Vooral het idee dat het 'toevoegen van vaders en roeren maar' altijd de beste oplossing is voor alle problemen van kinderen, verdient volgens van den Brink enige nuancering.
dinsdag 24 oktober 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):
 • Yvonne Doorduyn: Moederverlof mogelijk voor zelfstandigen (De Volkskrant, 24 oktober 2006). Zelfstandig onderneemsters krijgen vanaf volgend jaar recht op zwangerschapsverlof. Gedurende zestien weken krijgen zij een uitkering van maximaal het minimumloon. Het betreft jaarlijks ongeveer 5500 onderneemsters en meewerkende partners. Met steun van het CDA eist de PvdA dat minister De Geus van Sociale Zaken mannelijke en vrouwelijke ondernemers op deze manier gelijk behandelt. ‘Het is een kwestie van beschaving’, vindt PvdA-Kamerlid Jet Bussemaker. ‘Nu gaat het bedrijf er soms aan ten onder.’ Nederland handelt volgens Bussemaker bovendien in strijd met het VN-Vrouwenverdrag en het Europees Sociaal Handvest. ‘Daarin staat dat de overheid voor zwangere vrouwen een inkomensvervangende regeling moet garanderen.’donderdag 5 oktober 2006

Nieuws:
dinsdag 25 september 2006

Nieuws:

 • Ongezien onderscheid in het onderwijs (SARDES, september 2006), De Directie Coördinatie Emancipatiebeleid van het Ministerie van SZW heeft Sardes gevraagd de derde nationale rapportage uit te gaan voeren van het VN-Vrouwenverdrag. Dit verdrag verplicht tot het invoeren van gelijkheid voor de wet, het werken aan de positieverbetering van vrouwen en het doorbreken van de op traditionele rolpatronen en vooroordelen gebaseerde cultuur.
  De derde rapportage richt zich op stereotype rolpatronen ofwel ongezien onderscheid in het onderwijs. Het onderwijs is, naast het gezin, de media en de peergroup, een belangrijke socialisatiefactor voor het bevestigen dan wel doorbreken van rolpatronen. 
  De keuze voor deze thematiek in de derde rapportage is beleidsmatig interessant omdat in het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie van 2000 is besloten om emancipatie niet meer als een zelfstandig onderwerp te benoemen in het onderwijs. Emancipatie zou moeten 'inzakken' in het onderwijs. Het is interessant om na te gaan of deze beleidswijziging na zes jaar de stand van zaken heeft beďnvloed.[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >>>]

 

Gids Facultatief Protocol VrouwenverdragBestelgegevens

Blog over schaduwproces 5e Nederlandse rapportageDe blog van Leontine Bijleveld en Linda Mans

Schaduwrapportage Nederlandse organisatiesSome Progress, Many Gaps

Commentaar CGB (januari 2009)Commentaar CGB op 5e Nederlandse rapportage

Vijfde Nederlandse rapportage over uitvoering VN-Vrouwenverdrag


Nederlands rapport (juni 2008)

Donateurs gevraagdProefprocessenfonds Clara Wichmann

Proefprocessenfonds voor vrouwen...voor vrouwen

Margreet de Boer en Marjan Wijers woonden eind januari in New York de CEDAW-vergadering bij, waarin de Nederlandse rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag wordt besprokenHun dagboek: zevende en laatste bijdrage (2 februari 2007).

Informatie over de bewuste CEDAW-vergadering.

Taking women's rights seriously ?NGO-schaduwrapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag

Donderdag 1 juni 2006 presenteert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:de Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

Uitnodiging bijeenkomst.

Uitnodiging mede-ondertekening.

Mail het voort!