donderdag 21 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 actueel
 Agenda
 Archief Nieuw op de site
 Nieuws op datum
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  
Deze website wordt al geruime tijd niet meer geactualiseerd, maar
recente informatie over het VN-Vrouwenverdrag en de activiteiten van Nederlandse vrouwenorganisaties op dat gebied vindt u op de nieuwe site van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:

De Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann stelt geld beschikbaar voor het voeren van rechtszaken die de maatschappelijke en juridische positie van vrouwen in Nederland kunnen verbeteren. Lees meer >>
zaterdag 19 augustus 2006

Nieuws uit de periode sinds 14 juli (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Conferentie in Zürich over de rol van het recht in genderrelaties (vrouwenrecht.nl, 24 juli 2006). Op 15 en 16 september 2006 wordt in Zurich een internationale conferentie Law and Gender Studies gehouden onder de titel ''Law as a Driving Force or an Impediment to the Transformation of Gender Relations?''.Meer informatie op de website van de conferentie.
 • Gesprek met VN-rapporteur geweld tegen vrouwen (vrouwenrecht.nl, 24 juli 2006). Vandaag heeft Margreet de Boer als voorzitter van de Vereniging voor Vrouw en Recht deelgenomen aan een bijeenkomst die was belegd door mevrouw prof. Yakin Erturk, UN Special Rapporteur on Violence Against Women. Zij bezoekt momenteel Nederland.  Mevrouw Erturk riep de deelnemers aan het gesprek op om ook concrete zaken aan te dragen die kunnen illustreren wat de knelpunten zijn in de aanpak van geweld tegen vrouwen in Nederland. Binnen de vereniging zal de werkgroep seksueel en huiselijk geweld zaken verzamelen die aan de rapporteur kunnen worden voorgelegd.
 • Vereniging Vrouw en Recht feliciteert Cees Flinterman (vrouwenrecht.nl, 26 juni 2006). Cees Flinterman, hoogleraar Rechten van de Mens in Utrecht, is herkozen als lid van het CEDAW-Comité, het Comité dat toezicht houdt op de naleving van het VN-Vrouwenverdrag. De voorzitter van de Vereniging voor Vrouw en Recht heeft hem inmiddels met deze herverkiezing gefeliciteerd.
 • Nederlander herkozen als lid VN-comité tegen vrouwendiscriminatie (Ministerie van Buitenlandse Zaken, 24 juni 2006).
  MINBZ: Cees Flinterman herkozen in VN-Comité tegen vrouwendiscriminatie. Afgelopen avond is de Nederlandse hoogleraar prof. dr. C. Flinterman in New York herkozen als lid van het Comité tegen Vrouwendiscriminatie (CEDAW). Naast Flinterman zijn nog elf nieuwe leden gekozen in het comité, dat bestaat uit 23 onafhankelijke expert. Het comité houdt toezicht op de naleving van het VN-Vrouwenverdrag.
  Cees Flinterman, hoogleraar Rechten van de Mens aan de Universiteit van Utrecht en directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) was door de Nederlandse regering kandidaat gesteld. Hij werd verkozen door 115 van de 181 aanwezige statenpartijen. De elf andere nieuw gekozen leden, allen vrouw, komen uit Bangladesh, Japan, Mauritius, Slovenië, Kroatië, Algerije, Egypte, Thailand, Ghana, Israel en Zuid Afrika.
  Dit is de tweede belangrijke kandidatuur die Nederland dit jaar bij VN-verkiezingen op mensenrechtengebied bekroond ziet worden. Eerder werd Nederland tot lid gekozen van de Mensenrechtenraad.
  Het VN-Vrouwenverdrag (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) stamt uit 1979 en trad in Nederland in 1991 in werking. Het verdrag legt mensenrechten vast op burgerlijk, politiek, economisch en sociaal gebied. Momenteel zijn 183 staten partij bij het verdrag. Deze landen zijn elke vier jaar verplicht te rapporteren aan het CEDAW-comité. Daarnaast heeft het CEDAW-comité de bevoegdheid individuele klachten te onderzoeken. De experts worden door de verdragspartijen voorgedragen en gekozen.


De redactie was afwezig van 17 juli t/m 14 augustus 2006. Berichten uit deze periode worden later bijgeplaatst.


maandag 15 mei 2006

Actueel:
maandag 1 mei 2006

Actueel > Agenda:

 • woensdag 17 mei 2006 promoveert Marjolein van den Brink op het proefschrift ''Moeders in de mainstream. Een genderanalyse van het werk van het VN-kinderrechtencomité'' (Utrecht, Academiegebouw, 16.15 uur).
 • Vrouwen en kinderen: het wordt maar al te vaak verondersteld dat zij dezelfde belangen hebben. Dat dat niet altijd het geval is, laat het proefschrift van Marjolein van den Brink zien, waarin zij het werk van het VN-Kinderrechtencomité onder de loupe neemt.
  Rechten voor kinderen blijken in de praktijk vaak gunstig uit te pakken voor vrouwen (verbod op discriminatie van buitenechtelijke kinderen), maar de rechten van vrouwen kunnen ook juist worden beperkt met een beroep op 'het belang van het kind' (toegang tot de arbeid).
  In 1995 constateerden de Verenigde Naties dat de positie van vrouwen nog steeds te wensen overliet. Zij spraken af in het vervolg bij al hun activiteiten rekening te houden met de positie van vrouwen. Het VN-Kinderrechtencomité moet sindsdien rekening houden met de consequenties voor moeders (en vaders) van zijn aanbevelingen.
  Wanneer het Comité bijvoorbeeld Noord-Korea adviseert dat 24-uursopvang voor kinderen ongewenst is, moet het bedenken dat de sluitingstijden van kinderdagverblijven veel meer effect hebben op de arbeidsmarktparticipatie van moeders dan van vaders. En wanneer Frankrijk volgens het Comité niet langer toe mag staan dat vrouwen anoniem bevallen, brengt het daarmee wederom vrouwen in een lastig parket.
  Uit de analyse van de promovenda blijkt dat een behoorlijk aantal aanbevelingen gunstig is voor vrouwen, maar dat er nog veel te verbeteren is. Vooral het idee dat het 'toevoegen van vaders en roeren maar' altijd de beste oplossing is voor alle problemen van kinderen, verdient volgens van den Brink enige nuancering.
vrijdag 28 april 2006

Actueel > Agenda:

Presentatie Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

 • Neemt Nederland vrouwenrechten serieus ? Wat moet de regering beter doen voor vrouwen in Nederland ? Op donderdag 1 juni 2006 (14.00 - 17.00 uur; Utrecht, De Kargadoor, Oudegracht 36) presenteert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag onder deze titel de zgn. schaduwrapportage over het VN-Vrouwenverdrag.
  De Nederlandse regering doet veel voor vrouwen in Nederland, volgens de nieuwste rapportage aan het VN-vrouwenverdragcomité. Vrouwenorganisaties vinden dat Nederland een veel te rooskleurig beeld schetst. Zowel van de positie van vrouwen in ons land als van de eigen inspanningen. Er gebeurt niet genoeg om sexueel geweld tegen vrouwelijke asielzoekers te voorkomen, er zijn nog altijd veel te weinig vrouwen in hoge posities, zelfstandig werkende vrouwen verliezen hun recht op zwangerschapsuitkering, om maar een paar voorbeelden te noemen. De schaduwrapportage ''Taking women’s rights seriously?’', geschreven op initiatief van het Netwerk VN-vrouwenverdrag en het NJCM, licht toe waar de knelpunten liggen. Op 1 juni bespreken de penvoerders, Margreet de Boer en Marjan Wijers de belangrijkste punten, waarvan er vele door (vrouwen)organisatie werden aangereikt. Van u willen ze vooral horen welke onderwerpen prioriteit moeten krijgen, als ze de schaduwrapportage zullen aanbieden aan het VN-Vrouwenverdragcomité (CEDAW) in New York in juli 2006. Dit is een uitgelezen gelegenheid om te zorgen dat er internationale druk op Nederland uitgeoefend wordt. Dus kom, om te luisteren en uw mening te geven!


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >>>]

 

Gids Facultatief Protocol VrouwenverdragBestelgegevens

Blog over schaduwproces 5e Nederlandse rapportageDe blog van Leontine Bijleveld en Linda Mans

Schaduwrapportage Nederlandse organisatiesSome Progress, Many Gaps

Commentaar CGB (januari 2009)Commentaar CGB op 5e Nederlandse rapportage

Vijfde Nederlandse rapportage over uitvoering VN-Vrouwenverdrag


Nederlands rapport (juni 2008)

Donateurs gevraagdProefprocessenfonds Clara Wichmann

Proefprocessenfonds voor vrouwen...voor vrouwen

Margreet de Boer en Marjan Wijers woonden eind januari in New York de CEDAW-vergadering bij, waarin de Nederlandse rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag wordt besprokenHun dagboek: zevende en laatste bijdrage (2 februari 2007).

Informatie over de bewuste CEDAW-vergadering.

Taking women's rights seriously ?NGO-schaduwrapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag

Donderdag 1 juni 2006 presenteert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:de Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

Uitnodiging bijeenkomst.

Uitnodiging mede-ondertekening.

Mail het voort!