donderdag 21 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 actueel
 Agenda
 Archief Nieuw op de site
 Nieuws op datum
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  
Deze website wordt al geruime tijd niet meer geactualiseerd, maar
recente informatie over het VN-Vrouwenverdrag en de activiteiten van Nederlandse vrouwenorganisaties op dat gebied vindt u op de nieuwe site van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:

zaterdag 10 september 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Staat moet subsidie aan SGP staken zolang deze vrouwen blijft discrimineren [4]

 • Staat in beroep tegen SGP-vonnis (NOS-Journaal Teletekst, 10 september 2005, blijft niet online, dus hier volledige tekst). De Staat gaat in beroep tegen de uitspraak van de Haagse rechter dat de SGP geen subsidie meer kan krijgen zolang die partij geen vrouwen toelaat als volwaardig lid. Minister De Geus zei dat in het tv-programma 'Debat op 1'. Het kabinet wil de zaak doorzetten tot het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad. Die moet beslissen over de houding van de staat tegenover politieke partijen. Rond de SGP zijn er twee grondrechten in het geding: aan de ene kant is er de vrijheid van vereniging en vergadering, aan de andere kant het verbod op discriminatie. Het beroep moet duidelijk maken welk grondrecht zwaarder weegt.
 • Party penalised for woman snub (BBC News World Edition, 7 september 2005). A Dutch court has ruled that the state must stop funding a fundamentalist Calvinist party, because it refuses to allow women to be full members.
vrijdag 9 september 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Pechtold onder voorwaarden voor Mensenrechtenorgaan (RefD, 8 september 2005). Miinister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) is onder voorwaarden bereid mee te werken aan de komst van een Nederlands instituut voor de rechten van de mens. Alle organisaties die zich met mensenrechten bezig houden moeten er onder vallen 
 • Advies Nationaal Mensenrechteninstituut (BZK, 8 september 2005). Toespraak van minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) bij de aanbieding van het advies Mensenrechteninsituut 'De daad bij het woord'. Hieruit: Ik kan er alleen achter kan staan als er wordt voldaan aan een aantal randvoorwaarden. Ik noem ze. Eén: alle organisaties op het gebied van mensenrechten moeten er onder vallen. Beter één postbus dan vele. Twee. Het instituut moet een meerwaarde hebben, de ‘postbus-plus’. Ik heb het daar zojuist over gehad. En drie. Ik verwacht van ú leiderschap in de voortgang. Ik stel me faciliterend op. Het zou niet goed zijn als de overheid zich inhoudelijk te zeer ging bemoeien met het bewaken van de mensenrechten.  Onafhankelijkheid is belangrijk.'

Staat moet subsidie aan SGP staken zolang deze vrouwen blijft discrimineren [3]

 • Uitspraak van Rechtbank Den Haag in SGP-zaak: Staat handelt in strijd met Vrouwenverdrag  (NJCM.nl, 7 september 2005). De Rechtbank Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in een rechtzaak die was aangespannen door de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann, het NJCM en anderen tegen de Staat. De rechtbank oordeelde in deze zaak dat de Staat in strijd handelt met artikel 7 van het Vrouwenverdrag door de discriminatie van vrouwen binnen de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) te laten voortbestaan en financieel te ondersteunen. De rechtbank beval de Staat art. 2 van de Wet subsidiëring politieke partijen jegens de SGP buiten toepassing te laten zolang vrouwen niet op gelijke voet met mannen lid mogen worden van deze partij.
 • Stelling Standpunt.nl van donderdag 8 september: Het stopzetten van subsidie aan de SGP is terecht (Standpunt.nl, 8 september 2005). Stand per 8 september 23.40 uur : 5146 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 54% voor en 46% tegen.
 • ''Staken subsidie ernstige schending'' (Reformatorisch Dagblad, 8 september 2005). Het abrupt dichtdraaien van de subsidiekraan voor de SGP zou een grove schending van de rechtszekerheid zijn, adus advocaat Voogt van de SGP. Volgens het ministerie van BZK ligt het zeer in de rede om in hoger beroep te gaan. In afwachting daarvan mag de staat de SGP geen geld geven, zo heeft de rechter beslist.
 • Uitspraak raakt voortbestaan SGP (NRC-Handelsblad, 8 september 2005). In veel opzichten, zegt Gerrit Voerman (Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen), is de uitspraak van de Haagse rechtbank over de subsidiëring van de SGP historisch. ,,Het is in de recente geschiedenis nooit eerder voorgekomen dat de rechter een uitspraak doet over de organisatie van een politieke partij.'' Binnen de SGP is het standpunt altijd omstreden geweest. De SGP-jongeren zijn het niet eens. Uit een peiling van vorig jaar blijkt dat de meeste lokale bestuurders van het 'vrouwenstandpunt' af willen.
 • Verbazing en bezorgdheid (Christen Unie, 7 september 2005). Rouvoet reageert verbaasd en bezorgd over de uitspraak over de SGP. Rouvoet: “Iedereen weet dat de ChristenUnie heel anders tegen de politieke participatie van vrouwen aankijkt dan de SGP, maar hier zijn de grondrechten van minderheden in het geding”.
 • VVD tevreden met rechterlijke uitspraak over SGP (VVD, 7 september 2005). ,,Ik ben heel erg blij dat het non-discriminatiebeginsel het zwaarst heeft gewogen bij de rechter’’, zo reageert Luchtenveld. ,,We moeten echt af van discriminatie bij politieke partijen. Als ze onderscheid maken, is het meer dan terecht dat de overheid bij deze partijen de geldkraan dichtdraait.’’ Luchtenveld en collega Hirsi Ali hebben schriftelijke vragen gesteld die u hieronder treft. Hieruit: Welke consequenties verbindt de minister van BZK aan de uitspraak voor wat betreft de aan de SGP verstrekte subsidies?
donderdag 8 september 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Staat moet subsidie aan SGP staken zolang deze vrouwen blijft discrimineren [2]

 • Rechter schrapt subsidie SGP (Trouw, 8 september 2005, actualisering eerder bericht). Met lezersreacties.
 • hspace=0  Den Haag Vandaag: SGP verliest subsidie (novatv.nl, 7 september 2005). De Nederlandse overheid mag de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) geen subsidie meer geven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. De partij laat geen vrouwen als volwaardig lid toe en dat is in strijd met het Vrouwenverdrag, meent de rechtbank. In de studio in Den Haag reageert Bas van der Vlies, voorzitter van de SGP-fractie in de Tweede Kamer.
 • Rechtbank: rijkssubsidie aan discriminerende SGP onwettig (De Volkskrant, 8 september 2005). De overheid moet haar subsidie aan de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) staken. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald omdat de SGP vrouwen discrimineert. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) overweegt in hoger beroep te gaan.
 • Yvonne Doorduyn: 'Geen principes overboord omwille van geld' (De Volkskrant, 8 september 2005). De rechter verbiedt de staat om de SGP nog langer te subsidiëren. De partij weert vrouwen en dat is discriminatie. SGP-fractievoorzitter Van der Vlies maakt zich zorgen over de vrijheid van meningsuiting.
 • Door vonnis krijgt SGP een pariastatus toegedeeld (Trouw, commentaar, 8 september 2005). Hieruit: '...Het vonnis houdt in dat aan de SGP een pariastatus wordt toegedeeld: ze mag er nog wel zijn, maar wordt anders behandeld dan andere gekozen partijen. Dat is uiterst onbevredigend en in een democratie goed beschouwd onacceptabel'.
 • Emiel Hakkenes: Boos en gelaten zijn we. SGP en vrouwen (Trouw, 8 september 2005). De SGP mag geen overheidssubsidie meer krijgen, oordeelde de rechter gisteren, want de partij behandelt mannen en vrouwen niet gelijk. Actieve SGP’ers uit Veenendaal reageren een tikkeltje boos, maar gelaten op het vonnis. „Ook een onchristelijke overheid moet je gehoorzamen.'


woensdag 7 september 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Staat moet subsidie aan SGP staken zolang deze vrouwen blijft discrimineren [1]

 • Hirsi Ali (VVD) wil behalve SGP ook andere organisaties aanpakken (Reformatorisch Dagblad, 7 september 2005). De overheid zou, behalve de SGP, ook andere organisaties moeten aanpakken die vrouwen of homo’s discrimineren. Ook die organisaties, of ze zich nu op christelijk, joods of islamitisch gedachtengoed baseren, mogen geen overheidssubsidie meer ontvangen.
 • Verbaasd en teleurgesteld. Reactie van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP.nl, openingsbericht 7 september 2005). De uitspraak van de rechtbank in de zaak van het Clara Wichmannfonds tegen de SGP is in lijn met eerdere uitspraken. Daar heeft de SGP dan ook niets aan toe te voegen. De SGP is verbaasd en teleurgesteld over de uitspraak tegen de staat. Die komt erop neer dat de subsidiekraan moet worden dichtgedraaid.
 • Rechter haalt streep door subsidie SGP. 'Gereformeerde partij discrimineert vrouwen' (NRC-Handelsblad, 7 september 2005). De overheid moet van de rechtbank in Den Haag de subsidie aan de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) opschorten. Volgens de rechtbank steunt de staat met de subsidie discriminatie van vrouwen.
 • Stop op subsidie SGP door vrouwenstandpunt (Trouw, 7 september 2005). De Nederlandse staat moet per direct stoppen met het subsidiëren van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), zolang de partij 'vrouwen niet op gelijke voet met mannen toelaat tot het lidmaatschap van de partij'. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. Een platform van negen vrouwen- en mensenrechtenorganisaties daagde de staat voor de rechter, omdat vrouwen geen volwaardig lid kunnen worden van de politieke partij. Ook zijn vrouwen niet verkiesbaar voor SGP-zetels in gemeenteraden of bijvoorbeeld de Tweede Kamer Volgens de organisaties is sprake van vrouwendiscriminatie en handelt de SGP in strijd met de Nederlandse Grondwet en het VN-vrouwenverdrag.
 • Rechter wil beëindiging subsidie SGP (Reformatorisch Dagblad, 7 september 2005). De rechtbank in Den Haag vindt dat de rijksoverheid bij de subsidieverstrekking aan de SGP in strijd handelt met het Vrouwenverdrag van de VN. De staatkundig gereformeerden discrimineren vrouwen, aldus de rechtbank. De SGP als partij-organisatie ontvangt jaarlijks zo’n 780.000 euro subsidie.
 • SGP verbaasd en teleurgesteld over uitspraak rechter (De Volkskrant, 7 september 2005). De SGP is verbaasd en teleurgesteld over de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat de overheid de partij niet meer mag subsidiëren omdat ze weigert vrouwen toe te laten als volwaardig lid. ‘Het zal helder zijn dat de uitspraak opnieuw druk zet op de discussie in de partij over het lidmaatschap van vrouwen’, aldus voorzitter Kolijn en fractievoorzitter in de Tweede Kamer Van der Vlies in een persverklaring. Het terugdraaien van de subsidiekraan betekent volgens hen ‘een forse aderlating voor de partij’. De SGP ontvangt nu circa 1,1 miljoen euro per jaar, aldus een woordvoerder.
 • SGP verliest subsidie wegens vrouwenstandpunt (De Volkskrant, 7 september 2005). De Nederlandse overheid mag de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) geen subsidie meer geven, omdat de partij vrouwen discrimineert. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. De partij laat geen vrouwen als volwaardig lid toe en dat is in strijd met het Vrouwenverdrag, meent de rechtbank. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken overweegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak, zo meldde zijn woordvoerder woensdag. Hij sprak van een ‘heldere beslissing’. Het ministerie gaat de uitspraak zorgvuldig bestuderen. Maar gelet op het principiële karakter, die raakt aan de houding van de Staat ten opzichte van politieke partijen, ligt het volgens de zegsman 'in de rede om in hoger beroep te gaan'.
 • Staat mag SGP niet langer subsidiëren (persbericht Clara Wichmann Proefprocessenfonds, 7 september 2005. Niet online, daarom hier de integrale tekst).Vandaag is vonnis gewezen in de procedures die het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en zeven andere maatschappelijke organisaties* hadden ingesteld tegen de Staat en de SGP. De SGP is een partij die vrouwen uitsluit van volwaardig lidmaatschap en aan vrouwen het passief kiesrecht onthoudt. De Staat laat dit toe en ondersteunt de partij door middel van subsidies. Volgens de eisende organisaties is deze handelwijze van de Staat en de SGP in strijd met de Nederlandse Grondwet en met internationale verdragen. Het Proefprocessenfonds c.s. zijn in deze procedures bijgestaan door advocaten van Stibbe die deze procedures tegen een zeer geringe financiële tegenprestatie hebben behandeld in het kader van het Stibbe Pro Bono Project.
  • Procedure tegen de Staat. De rechtbank heeft vandaag in haar uitspraak bepaald dat de Staat onrechtmatig handelt door niet actief op te treden tegen de discriminatie van vrouwen door de SGP. De Staat is veroordeeld om met onmiddellijke ingang de subsidiëring van de SGP te staken, zolang de SGP vrouwen blijft uitsluiten van volwaardig lidmaatschap van de partij. Het gaat om een subsidie van ongeveer € 1.100.000,- per jaar.
  • Procedure tegen de SGP. De rechtbank heeft het Proefprocessenfonds Clara Wichmann c.s. niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen tegen de SGP. De rechtbank is van oordeel dat deze vorderingen wel mochten worden ingesteld door of namens de vrouwen die daadwerkelijk lid willen worden van de SGP, maar niet namens alle vrouwen die door de SGP worden gediscrimineerd. Dit betekent dat de rechtbank geen inhoudelijk oordeel heeft menen te kunnen geven over de vraag of de SGP haar discriminerende handelen zou moeten staken.
  • Als medeprocespartijen treden op: het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, de Nederlandse Vrouwenraad (52 lidorganisaties), Tiye International (21 lidorganisaties), de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, het Humanistisch Overleg Mensenrechten, E-Quality en de FNV Vrouwenbond. Samen vertegenwoordigen deze organisaties circa twee miljoen mensen.
 • Uitspraken in zaken Proefprocessenfonds e.a. tegen de Staat en de SGP (rechtspraak.nl, 7 september 2005). In de zaak tegen de Staat heeft de rechtbank Clara Wichmann in het gelijk gesteld: de Staat is zijn verplichtingen op grond van het Vrouwenverdrag niet nagekomen omdat hij niet alleen niets heeft ondernomen om aan de discriminatie van vrouwen door de SGP een einde te maken, maar zelfs de SGP ondersteunt door middel van het verlenen van subsidie. Zij heeft de Staat opgedragen geen subsidie meer aan de SGP toe te kennen, zolang deze partij vrouwen niet op gelijke voet met mannen toelaat tot het lidmaatschap van de partij.  De uitspraak is bij voorraad uitvoerbaar. In de zaak tegen de SGP is Clara Wichmann niet-ontvankelijk verklaard:  Bij deze procedure waren geen SGP-vrouwen betrokken. Die hadden de voorkeur uitgesproken de discussie binnen de SGP te voeren.

 • Overhandiging advies instellen Mensenrechtencommissie(CGB, 6 september 2005). Op donderdag 8 september a.s. neemt minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) het advies De Daad bij het Woord in ontvangst over het instellen van een Nederlands instituut voor de rechten van de mens (NIRM). Het advies is opgesteld door College bescherming persoonsgegevens (CPB), de Commissie gelijke behandeling (CGB), de Nationale ombudsman en het Studie- en informatiecentrum mensenrechten (SIM). Het Nederlands mensenrechteninstituut moet in ieder geval de volgende taken gaan verrichten: loketfunctie, advisering, monitoren, internationale samenwerking en onderwijs, onderzoek, voorlichting en training.donderdag 11 augustus 2005

Oproep:

 • Het Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM) heeft een stageplaats voor een student rechten/vrouwenstudies/sociale wetenschappen voor het project Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag, voor de periode augustus/september tot en met november 2005.donderdag 12 mei 2005

Actueel > Agenda:
vrijdag 1 april 2005

 • SGP minder afwijzend tegen CU-vrouw (RefD, 1 april 2005). Het SGP-hoofdbestuur zal de regels voor samenwerking tussen SGP-raadsleden en vrouwelijke Christen Unieleden iets soepeler toepassen. Samenwerking tussen SGP en CU binnen één raadsfractie hoeft niet per definitie te worden verbroken als er een vrouwelijk CU-raadslid in komt. 'We willen een bredere afweging van belangen', aldus SGP-voorzitter Kolijn.zondag 20 maart 2005

Nieuws:

 • Het eerste inhoudelijke oordeel van het CEDAW (het VN-Comité voor de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen) is gepubliceerd: een uitspraak van 26 januari 2005 in de zaak A.T. tegen Hongarije (Communication 2/2003, nog niet gepubliceerd). Aan het NJB van 18 maart 2005, p. 612 ontlenen wij nog het volgende: Dit is het eerste inhoudelijke oordeel van het CEDAW in een klachtprocedure; de eerste uitspraak betrof een ongegrondverklaring. 'De zaak betreft een klacht van een Hongaarse vrouw over onvoldoende overheidsbescherming in een geval van (fors) huiselijk geweld. Het Comité wijst de klacht toe en doet een hele rij aanbevelingen aan de Hongaarse overheid. Dit oordeel is interessant, zowel inhoudelijk (huiselijk geweld, de bescherming die de overheid moet bieden, etc.) als 'strategisch' (rouwen met dergelijke klachten kunnen dus terecht bij het CEDAW). Tegen de zomer wordt het eerste oordeel in een zaak tegen Nederland verwacht.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >>>]

 

Gids Facultatief Protocol VrouwenverdragBestelgegevens

Blog over schaduwproces 5e Nederlandse rapportageDe blog van Leontine Bijleveld en Linda Mans

Schaduwrapportage Nederlandse organisatiesSome Progress, Many Gaps

Commentaar CGB (januari 2009)Commentaar CGB op 5e Nederlandse rapportage

Vijfde Nederlandse rapportage over uitvoering VN-Vrouwenverdrag


Nederlands rapport (juni 2008)

Donateurs gevraagdProefprocessenfonds Clara Wichmann

Proefprocessenfonds voor vrouwen...voor vrouwen

Margreet de Boer en Marjan Wijers woonden eind januari in New York de CEDAW-vergadering bij, waarin de Nederlandse rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag wordt besprokenHun dagboek: zevende en laatste bijdrage (2 februari 2007).

Informatie over de bewuste CEDAW-vergadering.

Taking women's rights seriously ?NGO-schaduwrapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag

Donderdag 1 juni 2006 presenteert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:de Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

Uitnodiging bijeenkomst.

Uitnodiging mede-ondertekening.

Mail het voort!