donderdag 21 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 actueel
 Agenda
 Archief Nieuw op de site
 Nieuws op datum
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  
Deze website wordt al geruime tijd niet meer geactualiseerd, maar
recente informatie over het VN-Vrouwenverdrag en de activiteiten van Nederlandse vrouwenorganisaties op dat gebied vindt u op de nieuwe site van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:

maandag 8 april 2013

Vandaag online gezet:

Nieuwsbrief Netwerk VN-Vrouwenverdrag, april 2013. Hierin komen aan de orde:

 • Van het netwerk:
  • Verslag bijeenkomst klachtrecht
  • Bijeenkomst met lid CEDAW Comité over mensenhandel en huiselijk geweld
  • Voorbereiding zesde rapportage Nederland
  • Andere (schaduw) rapportages
  • Activiteiten van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag in 2013
  • Nieuw in het Netwerk: Femmes for Freedom
  • Nieuw in het Netwerk: Comensha
  • Fusie van Aletta en E-Quality: Atria
  • Postbus
 • Nieuws van CEDAW:
  • Algemene aanbeveling over de economische gevolgen van huwelijk en familierelaties
  • Algemene aanbeveling 'toegang tot het recht'
 • Overig nieuws:
  • The Women's Convention turned 30
  • Nummer Tijdschrift voor Genderstudies over CEDAW
  • Aletta van nu prijs voor Shirin Musa (Femmes for Freedom)
  • Brochure Facultatief Protocol


 


 

maandag 18 maart 2013
Vandaag online gezet:

 

 

Op 29 november 2012 organiseerde het Netwerk VN-Vrouwenverdrag in samenwerking met Vluchtelingen-Organisaties Nederland een publieksbijeenkomst n.a.v. de tussenrapportage van de Nederlandse regering over Nederlandse maatregelen tegen geweld tegen vrouwen en mensenhandel. Deze werd in oktober 2012 beoordeeld door het VN-Verdragscomité in haar 53e sessie. De rapporteur voor de follow-up van CEDAW-aanbevelingen schreef vervolgens aan de Nederlandse regering:

In deze bijeenkomst lag op tafel:

en werd namens het Netwerk o.a. gesproken door Leontine Bijleveld:

Na de bijeenkomst werd op 10 december 2012 het volgende persbericht gepubliceerd:

Op dezelfde dag werden ook de volgende brieven verzonden:
maandag 19 november 2012

Nieuws:
 • Nederland heeft op 14 november 2012 het Verdrag ter uitbanning van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld ondertekend. Binnenkort nadere informatie over de voornemens van het kabinet met betrekking tot (het tijdpad naar) ratificatie.


 


zaterdag 17 november 2012

INGEZONDEN MEDEDELING - BERICHT EN OPMAAK ONTLEEND AAN
WWW.VLUCHTELINGENORGANISATIES.NL

 
Evenement


Op 29 november organiseert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag in samenwerking met Vluchtelingen-Organisaties Nederland een publieksbijeenkomst n.a.v. de tussenrapportage van de Nederlandse regering over Nederlandse maatregelen tegen geweld tegen vrouwen en mensenhandel. Deze is afgelopen maand beoordeeld door het VN-Verdragscomité in haar 53e sessie. U bent van harte uitgenodigd bij de presentatie van de beraadslagingen door een van de leden van het Comité, Violeta Neubauer, aanwezig te zijn.

Geachte genodige,

De rechten van vrouwen in Nederland worden nog iedere dag geschonden. Denk aan vrouwen die gedwongen thuis zitten, in sociale isolatie leven, slachtoffer zijn van huiselijk of eergerelateerd geweld, mensenhandel of gedwongen prostitutie. Hoewel Nederland lid is van het CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women) en deze heeft geratificeerd, maakt de regering hiervan onvoldoende gebruik. Er zijn meer concrete maatregelen nodig om vrouwen weer in vrijheid en veiligheid over zichzelf te laten beschikken.

De afgelopen maand heeft het toezichthoudend VN-Verdragscomité in Genčve in de 53e sessie beraadslaagd over de meest recente tussenrapportage van de Nederlandse regering over geweld tegen vrouwen en mensenhandel. Dit rapport is op 26 april 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd door de Minister van OCW, Kamerstuk 28345 nr 123. Op 29 november a.s. presenteert Violeta Neubauer, lid van het toezichthoudend Verdragscomité, op uitnodiging van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en Vluchtelingen-Organisaties Nederland deze aanbevelingen in Den Haag.

Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst waar onder leiding van Domenica Ghidei Biidu, lid College voor de Rechten van de Mens, met aanwezige Kamerleden, mevrouw Neubauer en enkele experts uit het veld nieuwe maatregelen en strategieën voor de toekomst worden besproken.

I.v.m. een beperkt aantal plaatsen vragen wij u vriendelijk om uiterlijk vóór 22 november aan te melden bij de secretaris van het Netwerk Maaike van den Bos. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Anne-Floor Dekker: 020 5091377

Hopende op uw komst,

Met vriendelijke groeten,

Leontine Bijleveld (voorzitter Netwerk VN-Vrouwenverdrag)
Anne-Floor Dekker (Vluchtelingen-Organisaties Nederland)

Voor meer informatie over ons Netwerk en over CEDAW zelf: www.vrouwenverdrag.nl of kijk op de website van het CEDAW.
zaterdag 4 augustus 2012

Documenten (in volgorde van plaatsing vandaag):
 • Nu te bestellen: brochure Facultatief Protocol Vrouwenverdrag. Onlangs is de herziene versie verschenen van de brochure 'het Facultatief Protocol bij het VN-Vrouwenverdrag; klagen over vrouwendiscriminatie'. De gids beschrijft de mogelijkheden die het VN-Vrouwenverdrag biedt aan slachtoffers van vrouwendiscriminatie om te klagen bij het Vrouwenverdrag-Comité. Het is een geactualiseerde versie van de brochure zoals die in 2004 is geschreven door Fleur van Leeuwen, en uitgegeven door het Clara Wichmann Instituut. Op verzoek van PoWR heeft Linda Sijm, studen HBO-rechten aan de HvA, als afstudeeropdracht de gids geactualiseerd, en aangevuld met voorbeelden van zaken die al aan het Comité zijn voorgelegd. De gids wil vrouwen en belangenorganisaties praktische aanknopingspunten bieden voor het indienen van een klacht onder het VN-Vrouwenverdrag. Bestelgegevens.zaterdag 21 juli 2012
  

Documenten (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Persbericht | SGP verliest de zaak bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (Persbericht Proefprocessenfonds Clara Wichmann, 21 juli 2012). Gisteren is uitspraak gedaan door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de SGP zaak.  Het is nu echt definitief: de SGP mag vrouwen niet discrimineren door ze te weren van de kieslijst. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann strijdt al jaren tegen de uitsluiting van vrouwen door de SGP van het passief kiesrecht. Het Fonds verwacht dat er snel effectieve maatregelen tegen de SGP zullen worden genomen door de regering..
 • Nu definitief: SGP mag vrouwen niet langer uitsluiten van kieslijst (NRC, 20 juli 2012). De SGP mag vrouwen niet langer uitsluiten van haar kieslijst. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wil de klacht van de partij over haar vrouwenstandpunt niet behandelen, waardoor het oordeel van de Hoge Raad uit 2010 overeind blijft. De SGP noemt het besluit “ingrijpend” en voorziet “verstrekkende gevolgen”, niet alleen voor de partij zelf.
 • Ingrijpend (SGP.nl, 20 juli 2012). De klacht die de SGP in 2010 indiende bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg over het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden is verworpen. Dat de SGP deze uitspraak erg betreurt, spreekt voor zich.vrijdag 20 juli 2012
  

Documenten (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • SGP verliest zaak vrouwenstandpunt bij Europees Hof (Reformatorisch Dagblad, 20 juli 2012). De SGP krijgt geen steun van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voor haar vrouwenstandpunt. Dat blijkt uit een uitspraak van het Hof die een dezer dagen naar buiten zal komen. Het Europees Hof verklaarde het beroep van de SGP niet ontvankelijk en ongegrond.
 • SGP moet van Europees Hof vrouwen accepteren op kieslijst (Volkskrant.nl, 20 julli 2012). De SGP moet vrouwen accepteren op kieslijsten. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof van de Rechten voor de Mens (EHRM) in Straatsburg. De Hoge Raad in Nederland was eerder tot een zelfde conclusie gekomen, maar daartegen diende de SGP in oktober 2010 een klacht in bij het Hof in Straatsburg. Dat heeft de klacht nu verworpen.
 • SGP verliest zaak bij Europees Hof (Nederlands Dagblad, 20 juli 2012, volledig artikel alleen na betaling). De SGP heeft het Europese beroep over het vrouwenstandpunt verloren. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is de klacht van de staatkundig-gereformeerden zowel ongegrond als niet-ontvankelijk. Dat blijkt uit een vonnis dat het EHRM vorige week heeft geveld, en dat vrijdag naar buiten is gekomen.De uitspraak van de Hoge Raad, in april 2010, dat de Nederlandse staat actie moet ondernemen tegen de SGP vanwege het niet-kandidereren van vrouwen, wordt door de Europese ...
 • Besluit van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak van de Staatkundig Gereformeerde Partij tegen Nederland (10 juli 2012).


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >>>]

 

Gids Facultatief Protocol VrouwenverdragBestelgegevens

Blog over schaduwproces 5e Nederlandse rapportageDe blog van Leontine Bijleveld en Linda Mans

Schaduwrapportage Nederlandse organisatiesSome Progress, Many Gaps

Commentaar CGB (januari 2009)Commentaar CGB op 5e Nederlandse rapportage

Vijfde Nederlandse rapportage over uitvoering VN-Vrouwenverdrag


Nederlands rapport (juni 2008)

Donateurs gevraagdProefprocessenfonds Clara Wichmann

Proefprocessenfonds voor vrouwen...voor vrouwen

Margreet de Boer en Marjan Wijers woonden eind januari in New York de CEDAW-vergadering bij, waarin de Nederlandse rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag wordt besprokenHun dagboek: zevende en laatste bijdrage (2 februari 2007).

Informatie over de bewuste CEDAW-vergadering.

Taking women's rights seriously ?NGO-schaduwrapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag

Donderdag 1 juni 2006 presenteert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:de Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

Uitnodiging bijeenkomst.

Uitnodiging mede-ondertekening.

Mail het voort!