donderdag 21 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 actueel
 Agenda
 Archief Nieuw op de site
 Nieuws op datum
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  
Deze website wordt al geruime tijd niet meer geactualiseerd, maar
recente informatie over het VN-Vrouwenverdrag en de activiteiten van Nederlandse vrouwenorganisaties op dat gebied vindt u op de nieuwe site van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:


donderdag 13 november 2003

Nieuws:

Voor vervolgberichten over dit onderwerp: zie onze site gelijkebehandeling.nl

SGP en Staat voor de rechter gedaaagd wegens vrouwendiscriminatie

 • Misschien nog online: SGP en Staat gedagvaard wegens vrouwendiscriminatie (NOS-Journaal donderdag 13 november, 23.30 uur)
 • Tom Kreling: SGP en Staat voor de rechter gedaagd (NRC-Handelsblad, 13 november 2003). Het Clara Wichmann Instituut heeft vandaag de SGP en de Nederlandse staat gedagvaard voor de rechtbank in Den Haag wegens het discrimineren van vrouwen. Het instituut wil met de rechtszaak een principiële uitspraak krijgen over het uitsluiten van vrouwen als volwaardig lid door de SGP.
 • SGP en de Nederlandse Staat gedagvaard wegens vrouwendiscriminatie (Persbericht Clara Wichmann Instituut, mede namens negen andere mensenrechten- en vrouwenorganisaties, 13 november 2003). Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en negen andere maatschappelijke organisaties* hebben vandaag de Staatkundig Gereformeerde Partij gedagvaard voor de Haagse Rechtbank wegens discriminatie van vrouwen: vrouwen kunnen geen volwaardig en stemgerechtigd lid worden van de SGP en evenmin worden gekozen in gemeenteraad of Tweede Kamer.
  Ook de Nederlandse Staat is gedagvaard: die gedoogt deze uitsluiting van vrouwen en werkt er zelfs actief aan mee door partijsubsidies te verstrekken. 
  Volgens het fonds en de mede-procespartijen is de handelwijze van de SGP in strijd met de Nederlandse grondwet en met internationale verdragen, zoals het VN-Vrouwenverdrag: artikel 7 van dit verdrag bepaalt bijvoorbeeld dat vrouwen en mannen gelijke rechten hebben om deel te nemen aan het politieke en openbare leven. De VN verzocht de Nederlandse Staat in 2001 dringend maatregelen tegen de SGP te nemen, maar dat leidde tot niets. Daarop stuurden het Proefprocessenfonds en de andere betrokken organisaties in juni jongstleden sommatiebrieven aan de SGP en de Nederlandse Staat met het verzoek de discriminatie van vrouwen te stoppen. Omdat hier niet op werd ingegaan, wordt nu de stap naar de rechter gemaakt.
maandag 10 november 2003

Nieuws:

 • Brief aan de Tweede Kamer over de afschaffing van de vergoeding voor de anticonceptiepil (Clara-Wichmann.nl, 6 november 2003). In deze brief wordt uiteengezet dat het afschaffen van vergoeding voor de anticonceptiepil in strijd is met internationale verplichtingen die Nederland is aangegaan. De brief is ondertekend door het Clara WIchmann Instituut, het Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM), het Nederlands Juristen Comité van de Rechten van de Mens (NJCM), de Nederlandse Organisatie Vrouwelijke Apothekers (NOVA), de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), de Stichting Wemos, Tiye, de Vereniging van Vrouwen met een Hogere Opleiding, VVAO), de Vrouwen Alliantie en het Women’s Global Network on Reproductive Rights (WGNRR).

Mailinglist:

 • Cedaw4change is an online discussion forum aimed at collating and disseminating information in the pursuit of women's equality.  Primarily focused on the implementation of the Convention of Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)and its OptionalProtocol, this discussion group aims to facilitate the building of women'scapacity to access their rights through CEDAW and the other internationalhuman rights treaties.  With the active participation of women's groups,lawyers, judges, activists, universities, governments and international organisations from all sections of society and the world, cedaw4changeaims to be an invaluable tool in identifying the most effective means of improving the status of women. This list is moderated by InternationalWomen's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific). Website: www.iwraw-ap.orgdinsdag 28 oktober 2003

 • Praktische gids VN-Vrouwenverdrag verschenen (CLWI, persbericht 28 oktober 2003). Het Clara Wichmann Instituut, het landelijk expertisecentrum voor vrouw en recht, heeft een praktische gids voor belangenorganisaties gepubliceerd over het VN-Vrouwenverdrag. In deze gids wordt uiteengezet hoe belangenorganisaties in Nederland het VN-Vrouwenverdrag kunnen gebruiken. In de thema’s en uitwerking richt de publicatie zich op de positie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen, maar de informatie is ook zeer goed bruikbaar voor andere vrouwen- en belangenorganisaties.vrijdag 24 oktober 2003

Nederland > Rapportages aan Staten-Generaal:

 • Aan de lijst van vragen en antwoorden inzake de Justitiebegroting 2004 (Kamerstukken II, 2003/04, 29200 VI, nr. 21) ontlenen wij vraag en antwoord nr. 344:
  • Wanneer is de kabinetsreactie te verwachten op het advies van dat de adviescommissie voor Vreemdelingenzaken al een jaar geleden op 28 november 2002 publiceerde inzake ''Het VN-Vrouwenverdrag in relatie tot de positie van vreemdelingenvrouwen in het Nederlandse vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid'' ?
   De reactie op bedoeld advies is nog in voorbereiding. De reactie zal tezamen met de reactie op het rapport-Marchand aan de Kamer worden toegezonden. U zult beide reacties voor het einde van het jaar tegemoet kunnen zien. Beide rapporten tezamen vormen de tweede nationale rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag door Nederland.dinsdag 21 oktober 2003

Nieuws:
woensdag 15 oktober 2003

Nieuws:
dinsdag 14 oktober 2003

Nieuwsarchief:[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >>>]

 

Gids Facultatief Protocol VrouwenverdragBestelgegevens

Blog over schaduwproces 5e Nederlandse rapportageDe blog van Leontine Bijleveld en Linda Mans

Schaduwrapportage Nederlandse organisatiesSome Progress, Many Gaps

Commentaar CGB (januari 2009)Commentaar CGB op 5e Nederlandse rapportage

Vijfde Nederlandse rapportage over uitvoering VN-Vrouwenverdrag


Nederlands rapport (juni 2008)

Donateurs gevraagdProefprocessenfonds Clara Wichmann

Proefprocessenfonds voor vrouwen...voor vrouwen

Margreet de Boer en Marjan Wijers woonden eind januari in New York de CEDAW-vergadering bij, waarin de Nederlandse rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag wordt besprokenHun dagboek: zevende en laatste bijdrage (2 februari 2007).

Informatie over de bewuste CEDAW-vergadering.

Taking women's rights seriously ?NGO-schaduwrapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag

Donderdag 1 juni 2006 presenteert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:de Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

Uitnodiging bijeenkomst.

Uitnodiging mede-ondertekening.

Mail het voort!