zondag 28 november 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 actueel
 Agenda
 Archief Nieuw op de site
 Nieuws op datum
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  
Deze website wordt al geruime tijd niet meer geactualiseerd, maar
recente informatie over het VN-Vrouwenverdrag en de activiteiten van Nederlandse vrouwenorganisaties op dat gebied vindt u op de nieuwe site van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:

maandag 13 oktober 2003

Nieuws:
donderdag 9 oktober 2003

Heden:

Personalia:
dinsdag 30 september 2003

Nieuws:

  • Donner stopt steun Wichmann Instituut (Reformatorisch Dagblad, eigen bericht, 30 september 2003). Minister Donner van Justitie stopt vanaf 2006 geen geld meer in het Clara Wichmann Instituut. Volgens de directie van het instituut betekent dit het eind van de organisatie.
  • Justitie stopt subsidie C. Wichmann Instituut (Reformatorisch Dagblad, ANP-bericht, 29 september 2003). Het ministerie van Justitie stopt in 2006 de subsidie aan het Clara Wichmann Instituut, het landelijk expertisecentrum voor vrouw en recht. Dit is maandag bekendgemaakt. Volgens directeur M. de Boer van het instituut betekent dit het eind van de organisatie. Er werken negen mensen. Justitie vindt de ondersteuning van de instelling niet tot de kerntaken van het ministerie behoren.  maandag 29 september 2003

Nieuws:

  • NJCM roept op tot instelling van Nationale Mensenrechtencommissie (NJCM, 22 september 2003).  Het Nederlands Juristen ComtÚ voor de Mensenrechten heeft de regering opgeroepen te besluiten tot oprichting van een nationale mensenrechtencommissie. In een op 19 september verzonden brief aan de regering stelt het NJCM dat een nationale mensenrechtencommissie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bescherming van mensenrechten in Nederland. De brief is mede ondertekend door 23 mensenrechtenorganisaties, hoogleraren en rechters.donderdag 25  september 2003

Nieuws:
maandag 22 september 2003

Nieuws:
woensdag 17 september 2003

Het Vrouwenverdrag in de Prinsjesdagstukken

  • Het hoofdstuk Co÷rdinatie emancipatiebeleid (onderdeel 3.12 van de memorie van toelichting op de SZW-begroting 2004)  begint als volgt:
    • ''Belangrijke uitgangspunten voor het Nederlandse emancipatiebeleid zijn de Wet Gelijke behandeling en het VN Vrouwenverdrag ter uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Het VN Vrouwenverdrag verplicht niet alleen tot het waarborgen van gelijkheid van mannen en vrouwen voor de wet, maar ook tot het voeren van beleid gericht op het realiseren van gelijke rechten en kansen in de praktijk op alle terreinen.Om de vier jaar dient Nederland te rapporteren over de implementatie van het Verdrag en de vooruitgang die in de praktijk is geboekt. Het toezichthoudende comitÚ van de VN is bezorgd over de kwetsbare positie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen in Nederland en doet de aanbeveling effectieve maatregelen te nemen om hun positie in de praktijk te verbeteren zowel in de Nederlandse samenleving als geheel als in hun eigen gemeenschap''.
  • Iets verderop, in de paragraaf ''Emancipatie algemeen - Internationaal'' staat:
    • ''In 2003 zal de tweede nationale implementatierapportage VN Vrouwenverdrag aan het parlement worden aangeboden. Onderdeel hiervan zal zijn een themarapportage van de Advies Commissie Vreemdelingenzaken. Deze rapportages zijn tevens bouwstenen voor de vierde internationale rapportage VN Vrouwenverdrag in 2004. In deze rapportage zal bijzondere aandacht worden gegeven aan de aanbevelingen van het toezichthoudende comitÚ van de VN over de kwetsbare positie van zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen in Nederland''.
  • In bijlage 10 (stand van zaken per 1 augustus 2003 bij uitvoering moties en toezeggingen) van de SZW-begroting 2004 wordt nog gemeld dat de tweede nationale rapportage inzake het VN-Vrouwenverdrag en het  kabinetsstandpunt daarin voor september 2003 in de planning staat.[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >>>]

 

Gids Facultatief Protocol VrouwenverdragBestelgegevens

Blog over schaduwproces 5e Nederlandse rapportageDe blog van Leontine Bijleveld en Linda Mans

Schaduwrapportage Nederlandse organisatiesSome Progress, Many Gaps

Commentaar CGB (januari 2009)Commentaar CGB op 5e Nederlandse rapportage

Vijfde Nederlandse rapportage over uitvoering VN-Vrouwenverdrag


Nederlands rapport (juni 2008)

Donateurs gevraagdProefprocessenfonds Clara Wichmann

Proefprocessenfonds voor vrouwen...voor vrouwen

Margreet de Boer en Marjan Wijers woonden eind januari in New York de CEDAW-vergadering bij, waarin de Nederlandse rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag wordt besprokenHun dagboek: zevende en laatste bijdrage (2 februari 2007).

Informatie over de bewuste CEDAW-vergadering.

Taking women's rights seriously ?NGO-schaduwrapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag

Donderdag 1 juni 2006 presenteert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:de Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

Uitnodiging bijeenkomst.

Uitnodiging mede-ondertekening.

Mail het voort!