donderdag 21 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 actueel
 Agenda
 Archief Nieuw op de site
 Nieuws op datum
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  
Deze website wordt al geruime tijd niet meer geactualiseerd, maar
recente informatie over het VN-Vrouwenverdrag en de activiteiten van Nederlandse vrouwenorganisaties op dat gebied vindt u op de nieuwe site van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:

woensdag 18 juli 2012
  

Documenten (in volgorde van plaatsing vandaag):
 • Commentaar Netwerk op regeringsrapportage huiselijk geweld en mensenhandel. In januari 2010 besprak het Toezichthoudend Comité van het Vrouwenverdrag (CEDAW) de 5e regeringsrapportage over de uitvoering van het Vrouwenverdrag in Nederland. Naar aanleiding daarvan gaf het Comité aan Nederland de opdracht voor een tussentijdse rapportage over de aanbevelingen van het Comité over huiselijk geweld en vrouwenhandel. Eind april leverde de regering haar tussentijdse rapportage in bij CEDAW. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft ook dit keer hier een commentaar op geschreven in de vorm van een schaduwrapportage. In het schaduwrapport gaan we in op de rapportage van Nederland, maar stellen we ook een aantal onderwerpen aan de orde die ontbreken in het regeringsrapport. Daaronder vallen bijvoorbeeld het gebrek aan een gender-specifiek beleid op huiselijk geweld, het (opnieuw) ontbreken van cijfers, de verslechtering van de B9-regeling voor slachtoffers van mensenhandel, het nieuwe wetsvoorstel dat prostituees dwingt zich te registreren en ongeregistreerde prostituees en hun klanten strafbaar stelt, en het ook voor ons nieuwe onderwerp van in hun huwelijk gevangen vrouwen. Van dat laatste is sprake wanneer vrouwen tegen hun wil gedwongen worden om getrouwd te blijven in een religieus huwelijk. Het schaduwrapport is tot stand gekomen op basis van de input van de deelnemende organisaties en verschillende experts, en inmiddels aan het CEDAW-Comité verzonden.
 • Nieuwsbrief juli 2012 van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag. Waarin: Commentaar Netwerk op regeringsrapportage huiselijk geweld en mensenhandel / Bijeenkomst individueel klachtrecht voor NGO's met partners in het Zuiden / Nieuw in het Netwerk: Fairwork / Nieuw in het Netwerk: Rights4Change / CEDAW: Onderzoek naar moorden op en verdwijningen van vrouwen in Canada / Geactualiseerde uitgave brochure Facultatief Protocol.zondag 4 maart 2012
  

Documenten (in volgorde van plaatsing vandaag):woensdag 13 april 2011

Nieuwsberichten (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Donner: Nog geen actie tegen SGP (Reformatorisch Dagblad, 13 april 2011). Het kabinet is vooralsnog niet van plan maatregelen te nemen om de SGP te dwingen vrouwelijke kandidaten op haar kieslijsten mogelijk te maken. De regering wil eerst de uitslag van het beroep afwachten dat de SGP heeft ingesteld bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat staat in een brief die minister Donner van Binnenlandse Zaken woensdagmorgen naar de Tweede Kamer stuurde.
 • Donner wacht met vrouwenkwestie SGP (NOS.nl, 13 april 2011). Minister Donner van Binnenlandse Zaken neemt voorlopig geen maatregelen om de SGP te dwingen ook vrouwen op de kieslijst te zetten. Vorig jaar bepaalde de Hoge Raad dat de SGP geen vrouwen meer mag uitsluiten en dat de overheid maatregelen moet nemen.
 • Minister Donner wil SGP nog niet dwingen om vrouwen toe te laten (NRC.nl, 13 april 2011). De SGP wordt voorlopig nog niet gedwongen om vrouwen toe te laten op de kieslijst. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) wil de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg afwachten alvorens hij zich hierover uitspreekt. Dat schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer.
 • SGP niet onder druk gezet (Pownews, 13 april 2011). Minister Donner van Binnenlandse Zaken zet de SGP voorlopig niet onder druk om vrouwelijke partijleden passief kiesrecht te geven. Dat heeft Donner aan de Tweede Kamer geschreven. donderdag 25 november 2010

Nieuwsberichten (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Facultatief Protocol Vrouwenverdrag. Verslag van een expertmeeting dd. 15 september 2010. Op 15 september 2010 vond een expertmeeting plaats, georganiseerd door het Netwerk Vrouwenverdrag i.s.m. Vereniging Vrouw en Recht, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en Movisie.
  Onder voorzitterschap van Margreet de Boer werden inleidingen gehouden door en werd gediscussieerd met onder meer Prof Cees Flinterman en Leontine Bijleveld. Tijdens de bijeenkomst werden vele aanbevelingen gedaan.


 
donderdag 14 oktober 2010

Nieuwsberichten (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Clara Wichmannproefprocessenfonds wil procespartij worden in rechtszaak SGP voor Europees Hof voor de Rechten van de Mens (persbericht van het fonds d.d. 14 oktober 2010, integrale tekst)
       De SGP heeft aangekondigd zich niet neer te leggen bij het oordeel van de hoogste Nederlandse rechter, de Hoge Raad, dat zij geen vrouwen mag discrimineren bij de samenstelling van kandidatenlijsten ten behoeve van verkiezingen en is daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt. In april 2009 leek een eind te zijn gekomen aan een jarenlange juridische strijd over de interne partijregels, met het oordeel dat de Nederlandse staat niet-naleving van antidiscriminatiewetbepalingen niet langer mag gedogen.
       Het Clara Wichmannproefprocessenfonds was een van de initiatiefnemers van dit proces.
  De Nederlandse staat zal – conform vast gebruik – in de procedure voor het Europese Hof het oordeel van de Hoge Raad moeten verdedigen, ondanks het feit dat de staat zich voordat de Hoge Raad oordeelde steeds verzette tegen het nemen van maatregelen jegens de SGP.
       Om er zeker van te zijn dat alle relevante argumenten in de procedure bij het EHRM naar voren komen zal het Clara Wichmannproefprocessenfonds samen met de andere procespartijen een verzoek indienen om als zogenaamde derde-partij aan deze procedure te mogen deelnemen. De President van het Hof zal over dit verzoek beslissen.
  Voorzitter Kathalijne Buitenweg: “De rechtszaak voor gelijke behandeling in alle fases van de politieke besluitvorming komt daarmee in een interessant nieuwe fase. Was aanvankelijk vooral sprake van juridische stappen tussen het Clara Wichmannproefprocessenfonds cs en de Nederlandse staat, nu dient de staat het oordeel van de Hoge Raad, waar het niet blij mee was, te respecteren en te verdedigen. Het Clara Wichmannproefprocessenfonds staat de Nederlandse regering daarbij graag bij, en wil zich aansluiten als procespartij om ook formeel betrokken te blijven.”
      Stibbe-advocaat Tom Barkhuysen: “Een gang naar de Europese rechter heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat de regering-Rutte door dient te gaan met het nemen van maatregelen om een einde te maken aan vrouwendiscriminatie bij de SGP. De SGP mag wel blijven pleiten voor een andere behandeling van vrouwen dan voor mannen, omdat dit valt onder de vrijheid van meningsuiting. Maar de Hoge Raad heeft bepaald dat niet-naleving van bestaande wetten ook niet is toegestaan wanneer een beroep op de vrijheid van religie wordt gedaan. Een eerste test-case vormt de opstelling van SGP-kandidatenlijsten voor de aanstaande provinciale staten verkiezingen, die ook de samenstelling van de Eerste Kamer bepalen. Mijn cliënten zullen scherp toezien op de naleving van het arrest van de Hoge Raad.”
  [Nadere informatie bij Kathalijne Buitenweg 06 2244 8982 en prof. mr. Tom Barkhuysen (Stibbe) tel. 020-5460390]
 • SGP naar Europees Hof (SGP.nl, 14 oktober 2010).
       De SGP stapt, zoals al eerder is gesuggereerd, naar het Europese Hof. Dat heeft het bestuur van de SGP besloten naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad in de zaak van het Clara Wichmann Proefprocessenfonds tegen de Staat en de SGP.
       Op 9 april sprak de Hoge Raad uit dat de Staat passende maatregelen tegen de SGP moet nemen om af te dwingen dat de SGP voldoet aan het VN-Vrouwenverdrag. Na advies te hebben ingewonnen van juristen, heeft het SGP-bestuur besloten om deze uitspraak aan te vechten bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) te Straatsburg. De SGP heeft daarvoor twee redenen:
  1. Het arrest van de Hoge Raad spoort niet met de uitspraak van de hoogste bestuursrechter, de Raad van State. Dat is hoogst onbevredigend.
  2. Het betreft een fundamentele zaak: botsende grondrechten. Het arrest van de Hoge Raad is strijdig met diverse uitspraken van het EHRM over de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van politieke partijen.
   Het gaat dus niet alleen om de SGP, maar ook om andere christelijke organisaties.
 • De SGP-site verwijst ook naar:
  1. Artikel van dhr. W. Kolijn (algemeen voorzitter): Naar Straatsburg.pdf
  2. Artikel Reformatorisch Dagblad: SGP naar Europees Hof om vrouwenkwestiedonderdag 9 september 2010

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):
donderdag 8 juli 2010

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >>>]

 

Gids Facultatief Protocol VrouwenverdragBestelgegevens

Blog over schaduwproces 5e Nederlandse rapportageDe blog van Leontine Bijleveld en Linda Mans

Schaduwrapportage Nederlandse organisatiesSome Progress, Many Gaps

Commentaar CGB (januari 2009)Commentaar CGB op 5e Nederlandse rapportage

Vijfde Nederlandse rapportage over uitvoering VN-Vrouwenverdrag


Nederlands rapport (juni 2008)

Donateurs gevraagdProefprocessenfonds Clara Wichmann

Proefprocessenfonds voor vrouwen...voor vrouwen

Margreet de Boer en Marjan Wijers woonden eind januari in New York de CEDAW-vergadering bij, waarin de Nederlandse rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag wordt besprokenHun dagboek: zevende en laatste bijdrage (2 februari 2007).

Informatie over de bewuste CEDAW-vergadering.

Taking women's rights seriously ?NGO-schaduwrapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag

Donderdag 1 juni 2006 presenteert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:de Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

Uitnodiging bijeenkomst.

Uitnodiging mede-ondertekening.

Mail het voort!