zondag 28 november 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 actueel
 Agenda
 Archief Nieuw op de site
 Nieuws op datum
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  
Deze website wordt al geruime tijd niet meer geactualiseerd, maar
recente informatie over het VN-Vrouwenverdrag en de activiteiten van Nederlandse vrouwenorganisaties op dat gebied vindt u op de nieuwe site van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:

zaterdag 19 juni 2010

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):
dinsdag 13 april 2010

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Vrouwenrechten in Nederland anno 2010 - De conclusies van het VN Comité. Brochure waarin zowel de schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag als de conclusies en aanbevelingen van het CEDAW-Comité zijn samengevat in het Nederlands. De geschreven tekst is verkrijgbaar bij E-quality.
 • Wet is hard voor SGP. NRC-Handelsblad, 12 april 2010, hoofdredactioneel commentaar. 'De harde woorden in het SGP-arrest van de Hoge Raad hebben velen een ongemakkelijk gevoel gegeven. Moet het nu de oudste, nog bestaande, politieke partij van het land écht onmogelijk worden gemaakt om vrouwen uit te sluiten van de kieslijst?'
 • Principes afleggen laat zich moeilijk door de wet afdwingen Trouw, 10 april 2010, hoodredactioneel commentaar. 'De uitspraak van de Hoge Raad ligt er. Voor de goede ontwikkeling van de jurisprudentie valt het dan wel te hopen dat de SGP de laatst overgebleven mogelijkheid, een gang naar de Europese rechter, ook zal benutten, maar in de tussentijd zal het kabinet aan de uitspraak van de rechter gevolg moeten geven.
  Hoe dat dient te gebeuren valt vooralsnog moeilijk in te zien. Het laatste wat mag gebeuren is dat de partij halsstarrig aan haar standpunt vasthoudt en dat op enig moment een kabinet zich genoodzaakt ziet de SGP te verbieden wegens het willens en wetens negeren van artikel I van de Grondwet.'vrijdag 9 april 2010

(Een selectie uit de) Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Staat en SGP wijzen naar elkaar (Nederlands agblad, 9 april 2010). De Staat en de SGP spelen elkaar de bal toe in reactie op de uitspraak van de Hoge Raad over het vrouwenstandpunt van deze partij.
 • Kabinet hoopt dat SGP zelf stappen neemt (Volkskrant, 9 april 2010). Demissionair minister Ernst Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken, Justitie) hoopt dat de SGP zelf conclusies trekt uit de uitspraak van de Hoge Raad over het passief kiesrecht voor vrouwen binnen de SGP. ‘We hopen dat ze bij zichzelf te rade gaan’. De minister kon niet aangeven op welke termijn hij actie onderneemt, als de SGP zelf niets zou doen. ... Demissionair premier Balkenende zei dat het kabinet ‘op korte termijn’ met een reactie zal komen.
 • SGP-site overbelast door vrouwendiscussie (Telegraaf,. 9 april 2010). De website van de SGP is vrijdag overbelast en kan daardoor niet worden bijgewerkt, aldus een woordvoerder.
 • SGP: uitspraak Hoger Raad onbegrijpelijk (Volkskrant, 9 april 2010). 'De Raad van State heeft in december 2007 aangegeven dat de SGP ten volle een beroep kan doen op de godsdienstvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging.’
 • Hoge Raad: Nederlandse Staat moet optreden tegen SGP. Persbericht Clara Wichmann Proefprocessenfonds, 9 april 2010 . Vandaag deed de Hoge Raad uitspraak in de zogenaamde SGP-zaak: is de Staat, door ondertekening van het VN-Vrouwenverdrag, verplicht  om discriminatie van vrouwen bij politieke partijen te bestrijden? De Hoge Raad oordeelde dat dit inderdaad het geval was, en dat de Staat dus ook vrouwendiscriminatie bij de SGP niet langer mag tolereren. Al jarenlang strijdt het Clara Wichmann proefprocessenfonds tegen het uitsluiten van vrouwelijke SGP-leden van het passief kiesrecht. Voorzitter Kathalijne Buitenweg: 'We willen nu snel effectieve maatregelen zien.' Advocaat Tom Barkhuysen (Stibbe advocaten) is blij met de uitspraak: ‘Juist in een pluriforme samenleving is er behoefte aan heldere kaders. Die zijn er nu. Geen enkele Nederlandse politieke partij mag vrouwen uitsluiten, ook niet op grond van godsdienstige motieven.'
 • Hoge Raad verklaart het standpunt van de SGP in strijd met het VN-Vrouwenverdrag (rechtspraak.nl, 9 april 2010). De kern van de uitspraak van de Hoge Raad is dat de SGP vrouwen niet mag uitsluiten van kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De Staat is verplicht effectieve maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de SGP het passief kiesrecht aan vrouwen binnen de partij toekent. Maar de rechter is niet bevoegd specifieke maatregelen voor te schrijven die de Staat zou moeten treffen. De rechter kan ook geen bevel geven de subsidiëring van de SGP stop te zetten.vrijdag 19 maart 2010

Agenda:
zaterdag 6 maart 2010

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Bespreking door CEDAW van 5e Nederlandse rapportage. Brief dd. 4 maart 2010 van staatssecretaris Bijsterveldt (OCW/emancipatie) aan de Tweede Kamer. Hieruit:
  • CEDAW heeft een verslag gemaakt van de behandeling van de 5e Nederlandse rapportage. Deze is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt.
  • CEDAW had positieve opmerkingen en ook terreinen van zorg
  • De regering komt voor het zomerreces met een inhoudelijke reactie op de punten van zorg donderdag 18 februari 2010

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Regering moet meer doen om rechten van vrouwen te waarborgen. VN doet aanbevelingen. Persbericht dd. 18 februari 2010 van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag in reactie op de Concluding Observations van het CEDAW. Hieruit:
  • Het VN-Comité is opvallend kritisch over Nederland, dat zich naar zijn mening te weinig gebonden acht aan het VN-Vrouwenverdrag. Het betreurt dat de Staat in rechtszaken het standpunt innam dat geen beroep kan worden gedaan op het Verdrag.  
  • Het Comité is bezorgd over de voortdurende structurele ongelijkheid tussen mannen en vrouwen opd arbeidsmarkt.... En is diep bezorgd dat er nog steeds slachtoffers van vrouwenhandel in vreemdelingendetentie zitten.
  • Het Comité noemt ook positieve punten, zoals preventie en bestrijding an eerwraak en vrouwenbesnijdenis.
   De kritiek komt deels voort uit informatie die het Comité putte uit de Schaduwraportage 'Women's Rights - Some Progress, Many Gaps; dat namens 54 Nederlandse vrouwenorganisaties aan hen was voorgelegd.
 • Concluding Observations of de CEDAW on the fifth periodic report of the Netherlands and Aruba. CEDAW heeft na de behandeling, januari/februari 2010, van de vijfde Nederlandse rapportage inzake de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag zijn Concluding Observations gepubliceerd. Later volgt nog een persberichten van de kant van de opstellers van de Schaduwrapportage.
 • Nieuwe Blogspot VN-Vrouwenverdrag:
  • Leontine Bijleveld: Geld voor vrouwenorganisaties? 15 februari 2010. 'Een verontwaardigd gemompel steeg op uit de banken met NGO-vertegenwoordigsters toen Ferdi Licher, Directeur Emancipatie, tegen het CEDAW-Comité zei dat meer dan de helft van de 54 organisaties, die het schaduwrapport hadden ondertekend subsidie van de regering ontvingen.'maandag 8 februari 2010

Nieuwslinks (berichten in volgorde van de plaatsing vandaag):

 • Nieuw blogspot VN-vrouwenverdrag:


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >>>]

 

Gids Facultatief Protocol VrouwenverdragBestelgegevens

Blog over schaduwproces 5e Nederlandse rapportageDe blog van Leontine Bijleveld en Linda Mans

Schaduwrapportage Nederlandse organisatiesSome Progress, Many Gaps

Commentaar CGB (januari 2009)Commentaar CGB op 5e Nederlandse rapportage

Vijfde Nederlandse rapportage over uitvoering VN-Vrouwenverdrag


Nederlands rapport (juni 2008)

Donateurs gevraagdProefprocessenfonds Clara Wichmann

Proefprocessenfonds voor vrouwen...voor vrouwen

Margreet de Boer en Marjan Wijers woonden eind januari in New York de CEDAW-vergadering bij, waarin de Nederlandse rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag wordt besprokenHun dagboek: zevende en laatste bijdrage (2 februari 2007).

Informatie over de bewuste CEDAW-vergadering.

Taking women's rights seriously ?NGO-schaduwrapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag

Donderdag 1 juni 2006 presenteert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:de Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

Uitnodiging bijeenkomst.

Uitnodiging mede-ondertekening.

Mail het voort!