donderdag 21 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 actueel
 Agenda
 Archief Nieuw op de site
 Nieuws op datum
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  
Deze website wordt al geruime tijd niet meer geactualiseerd, maar
recente informatie over het VN-Vrouwenverdrag en de activiteiten van Nederlandse vrouwenorganisaties op dat gebied vindt u op de nieuwe site van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:

Donderdag 31 januari 2008 | Afscheidscollege Cees Flinterman (Universiteit Utrecht, januari 2008).

 
vrijdag 11 januari 2008

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Uitspraak Brussel over SGP en Christen Unie (Elsvier, 3 januari 2008). Uitsluiting van vrouwen of homo's van politieke functies is in strijd met het Europees recht, zo antwoordt de Europese Commissie op vragen die D66-europarlementariër Sophie in 't Veld had gesteld naar aanleiding van de commotie rondom de positie van vrouwen in de SGP en homo's in de ChristenUnie. Volgens In 't Veld betekent het antwoord van Spidla dat de Europese Commissie moet ingrijpen als er geen verandering komt in de situatie bij de SGP.zaterdag 22 december 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

Staat handelt onrechtmatig door niet op te treden tegen de vrouwendiscriminatie door de SGP

 • Gerard Beverdam: Voogt: Met SGP-vonnis is het hek van de dam' (ND, 24 december 2007). Wat het nieuwste vonnis over de SGP duidelijk maakt, is dat ook rechters 'kinderen van hun tijd' zijn. ,,Hoe kan het anders dat er binnen twee weken twee tegenovergestelde vonnissen liggen?'', zegt Sietse Voogt, de Rotterdamse advocaat die de SGP bijstaat. 'Een principiële partij moet iets doen wat tegen haar principiële standpunt ingaat, maar mag dat standpunt wel blijven huldigen. Het komt erg gekunsteld over.''
 • Dick Hofland: Verbieden van partijen is een zinloze weg (PZC, 24 december 2007). De kans dat de SGP wordt verboden is nihil. Dat concludeert hoogleraar staatsrecht Douwe Elzinga naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. [...] 'Het verbieden van partijen is in elk geval een zinloze weg' stelt Elzinga. 'Daarvoor moet een partij in strijd handelen met de openbare orde. Langs die weg heeft de overheid eerder geprobeerd de Nederlandse Volksunie en de CentrumDemocraten aan te pakken en recent ook de Hells Angels. Het is steeds op een pijnlijke mislukking uitgelopen. Vergeet ook niet dat de SGP sinds haar oprichting een gewaardeerde partij is. Fractievoorzitter Bas van der Vlies is dit jaar nota bene bijna verkozen tot politicus van het jaar. Waarom zou je zo'n partij dan verbieden?'
 • Peter Bergwerff: SGP (ND, 22 december 2007, commentaar). De uitspraak van het Haagse gerechtshof inzake de SGP stemt weinig vrolijk over de toekomst van minderheden in dit land. In uiterste consequentie kan zij niet tot een andere conclusie leiden dan dat de staat politieke partijen die ,,afwijkende denkbeelden'' huldigen ten aanzien van ,,de in Nederland heersende opvatting'' over vrouwendiscriminatie, zal moeten verbieden. Het valt namelijk niet goed in te zien welk ander ,,effectief'' middel de overheid ten dienste staat om naleving van het discriminatieverbod af te dwingen, nu de subsidiestop ,,niet effectief'' is gebleken.
 • De SGP, grondrechten (Friesch Dagblad, 23 december 2007). [...] De opvatting van het Hof over vrijheid van godsdienst is bijzonder. Voor SGP’ers is het vrouwenstandpunt wel degelijk een rechtstreekse uitdrukking van de godsdienstige overtuiging. De opvattingen van de SGP over de overheid maken onlosmakelijk deel uit van een overtuiging van godsdienstige aard. Dat het Hof deze relatie niet ziet, is veelzeggend. Heeft het Hof onvoldoende kennis van de theologie van de SGP? Of speelt er iets anders, namelijk een erg beperkte visie op godsdienst en haar uitwerking in het handelen?
  Dat laatste past in opvattingen zoals die in ‘verlichte’ kringen wordt gevonden, namelijk dat godsdienst een privé-zaak is. Geloven is best, hoewel dom, maar geloof vooral in de kerk of thuis, en laat er niets van merken in het publieke domein. De interpretatie van godsdienstvrijheid door het Hof reikt zo bezien veel verder dan de kwestie van de SGP
 • Ter Horst overweegt cassatie zaak SGP (NRC-Handelsblad, 22 december 2007). Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) overweegt in cassatie te gaan bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het gerechtshof. [...] „Het lijkt erop dat wij de SGP moeten verbieden”, zei Ter Horst gisteren na afloop van de ministerraad in reactie op de uitspraak die het gerechtshof in Den Haag afgelopen donderdag deed.

 
vrijdag 21 december 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Staat handelt onrechtmatig door niet op te treden tegen de vrouwendiscriminatie door de SGP

 • "Onbestaanbaar en verstrekkend" (Reformatorisch Dagblad, 21 december 2007). „Een bijna onbestaanbare tegenstelling met de uitspraak van de Raad van State en verstrekkend in de gevolgen.” Dat is het oordeel van advocaat Voogt nadat hij donderdag het jongste vonnis over de SGP had bestudeerd.
 • CDA springt in de bres voor SGP (Reformatorisch Dagblad, 21 december 2007). De staat moet maatregelen nemen tegen vrouwendiscriminatie door de SGP, zo sprak de rechter deze week uit. CDA-Kamerlid Schinkelshoek is verbaasd over het „fundamentalistische” vonnis. „SGP’ers vormen geen gevaar voor de rechtsstaat.”Met „gefronste wenkbrauwen” heeft de christendemocraat het vonnis van het Haagse gerechtshof gelezen. De Nederlandse staat moet de SGP dwingen om vrouwen als lid toe te laten, oordeelde de rechter. De CDA’er, woordvoerder partijpolitieke kwesties, is verbaasd. Hij springt in de bres voor de SGP: „De uitspraak komt op mij nogal fundamentalistisch over. En ook weinig verdraagzaam, eerlijk gezegd.”
 • Ter Horst steunt SGP in vrouwenkwestie (Elsevier, 21 december 2007). Minister Guusje ter Horst (PvdA) van Binnenlandse Zaken overweegt in cassatie te gaan bij de Hoge Raad vanwege de vrouwenkwestie rond de SGP. ‘Het is nogal wat als je je als overheid bemoeit met de inhoud van politieke partijen.
 • Ook Staat in cassatie tegen SGP-uitspraak (Trouw, 21 december 2007). De Nederlandse staat gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag over de SGP. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) vrijdag aangekondigd. Volgens Ter Horst is de SGP-vrouwenkwestie zo fundamenteel dat ook de hoogste rechter, de Hoge Raad, zich erover moet buigen.
 • De SGP en de vrouw (NRC-Handelsblad, 21 december 2007). De Nederlandse rechter weet blijkbaar niet goed raad met de SGP en heeft zo de staat voor een dilemma geplaatst. Het gerechtshof in Den Haag heeft gisteren geoordeeld dat de staat tegen deze politieke partij moet optreden, omdat zij vrouwen discrimineert. Vrouwen mogen bij de SGP geen bestuursfuncties vervullen en de partij niet in gekozen organen vertegenwoordigen (het passief kiesrecht). Als de staat hiertegen niet in het geweer komt, handelt hij „onrechtmatig”, aldus het hof.
 • Verdeelde reacties op SGP-vonnis (Reformatorisch Dagblad, 21 december 2007). Het vonnis van het Haagse gerechtshof over de SGP leidt tot verdeelde reacties: van teleurstelling tot juichstemming. SGP-voorzitter Kolijn is „zwaar teleurgesteld” over de uitspraak. „Dit vonnis gaat echt heel ver. Het betekent aantasting van de gewetensvrijheid”. SGP-leider Van der Vlies is geschrokken: „Twee verschillende rechtscolleges kijken fundamenteel verschillend aan tegen vrijheden voor politieke partijen. Er is echt iets aan de hand.' Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is „erg blij met dit principiële en goed gefundeerde oordeel” van het gerechtshof. Ook de Gay Krant is blij dat het verbod op discriminatie zwaarder weegt dan het recht op vrijheid van godsdienst en van vereniging. De organisatie legt direct de link met de ChristenUnie. Deze partij zal in de ogen van de krant geen praktiserende homoseksuelen mogen weren.
 • Gerard Vroegindeweij: SGP in bestaansrecht bedreigd (Reformatorisch Dagblad, 21 december 2007). Het komt allemaal flink verwarrend over. Twee weken geleden sprak de ene rechter uit dat de rijksoverheid de SGP haar subsidie moest teruggeven. Donderdag vonniste een ander rechter dat dezelfde overheid de SGP aan moet pakken vanwege vermeende vrouwendiscriminatie. Ziet de partij de subsidie alsnog door de vingers glippen? ... Als de overheid de SGP niet tot andere gedachten brengt, lijkt een verbod op de partij op den duur de enige andere optie. Het bestaansrecht van de SGP is in het geding.
 • Domper (Reformatorisch Dagblad, 21 december 2007, commentaar). Geld is in het leven niet het belangrijkste. Niet voor privépersonen, ook niet voor politieke partijen. Nu het gerechtshof donderdag heeft uitgesproken dat de SGP op ontoelaatbare wijze discrimineert, dat zij wel degelijk vrouwen moet toelaten op kieslijsten en dat de overheid middelen moet zoeken om dat af te dwingen, raakt dit Van der Vlies en de zijnen minstens even hard als het dichtdraaien van de subsidiekraan. ..Maar dat alles neemt niet weg dat we op dit moment in Nederland te maken hebben met een uiterst kwalijke ontwikkeling. De overheid, althans een deel daarvan, te weten een rechterlijk college, gaat voor burgers bepalen wat de inhoud en de essentie van hun godsdienst is.
 • 'Staat moet ruimte vrouw in SGP afdwingen' (ND, 21 december 2007). De SGP discrimineert met haar vrouwenstandpunt en de Staat moet daar tegen optreden. Hoe de Staat moet optreden, geeft het hof niet aan omdat zij niet bevoegd is. Het maken van wettelijke regels is voorbehouden aan regering en parlement. Wel stelt het hof dat sprake moet zijn van ,,een maatregel die effectief is''. De SGP toonde zich gisteren overvallen door de uitspraak, die niet voor 17 januari was voorzien en noemt de uitleg van godsdienst- en verenigingsvrijheid ,,minimalistisch’’ en ,,aanvechtbaar’’.
 • SGP in cassatie na uitspraak over discriminatie vrouwen (NRC-Handelblad, 20 december 2007). De SGP gaat in cassatie na de uitspraak van het Hof in Den Haag dat de overheid moet optreden tegen de vrouwendiscriminatie door die partij. .. Minister Ter Horst (BZK) kon donderdag nog niet inhoudelijk reageren op de uitspraak, ze wil die eerst bestuderen.
 • Gerechtigheid: Hof oordeelt discriminatie SGP wèl onrechtmatig (weblog Margreet de Boer, 20 december 2007). Met een toelichting op de uiutspraak. En: Ik moet het allemaal nog eens goed lezen, maar mijn eerste reactie is: gerechtigheid. Het is nu aan de Staat om iets te doen tegen de discriminatie van vrouwen door de SGP. Dat een subsidiestop daartoe niet het juiste middel is, daar kan ik mee leven.
  Maar doe iets! Want om met Plasterk te spreken: het is inderdaad van de ratten besnuffeld.
donderdag 20 december 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Staat handelt onrechtmatig door niet op te treden tegen de vrouwendiscriminatie door de SGP

 • Gerechtshof: Overheid móet ingrijpen bij SGP )persbericht dd. 20 december 2007 van het Clara Wichmann Proefprocessenfonds). De SGP discrimineert vrouwen doordat zij namens die partij geen politieke functies mogen bekleden. Dat is de strekking van het vonnis dat het Gerechtshof Den Haag op 20 december heeft uitgesproken. Het Clara Wichmann Fonds is erg blij met dit principiële en goed gefundeerde oordeel. Het Hof verwijst onder meer naar de Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en naar het VN-Vrouwenverdrag als basis voor dit oordeel.  De godsdienstvrijheid en vrijheid van vereniging dat door de SGP en de Staat zijn aangevoerd worden niet wezenlijk aangetast als SGP-vrouwen ook het passief kiesrecht krijgen. Daarom weegt handhaving van het discriminatieverbod volgens het Hof het zwaarst.
 • Staat moet SGP-discriminatie aanpakken (NOS, 20 december 2007). De Staat moet optreden tegen vrouwendiscriminatie door de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Dat heeft het Hof in Den Haag bepaald in een zaak die het Clara Wichmann Fonds had aangespannen. Volgens het Hof maakt de SGP onderscheid tussen mannen en vrouwen op een manier die verboden is door het Vrouwenverdrag. 
 • SGP moet vrouw verkiesbaar stellen (Reformatorisch Dagblad, 20 december 2007). De rijksoverheid moet maatregelen nemen tegen de SGP zodat deze partij niet alleen mannen, maar ook vrouwen verkiesbaar stelt voor volksvertegenwoordigende organen.
  Dat heeft de civiele kamer van het Gerechtshof in Den Haag donderdagmiddag uitgesproken in een zaak die was aangespannen door de staat en door de SGP. Volgens het hof mag de SGP op grond van het VN-Vrouwenverdrag geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. De overheid is op grond van dat verdrag gehouden maatregelen tegen de SGP te nemen. Dat moet volgens het hof een maatregel zijn die effectief is en tegelijkertijd de minste inbreuk maakt op de grondrechten van de SGP-leden.Het hof vindt dat hij niet kan oordelen over de vraag of de subsidie aan de SGP al dan niet gestopt moet worden. Daarover gaat de bestuursrechter. Stopzetting van subsidie is volgens het gerechtshof ook niet de meest geschikte maatregel omdat dit niet zal leiden tot aanvaarding van het passief kiesrecht door de SGP.
 • SGP in cassatie na uitspraak over vrouwendiscriminatie (De Telegraaf, 20 december 2007). De SGP gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen de uitsprak van het gerechtshof in Den Haag dat de Staat moet optreden tegen vrouwendiscriminatie door die partij. Het hof bepaalde donderdag dat de overheid maatregelen moet treffen die er voor zorgen dat de SGP in het vervolg ook vrouwen verkiesbaar stelt. Volgens de SGP is de uitspraak 'teleurstellend en aanvechtbaar'. De partij spreekt in een reactie van 'een minimalistische uitleg van de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van vereniging'.
 • Hof gelast maatregelen tegen SGP om vrouwenkwestie (Trouw, 20 december 2007). De staat moet maatregelen nemen tegen de SGP omdat die partij vrouwen discrimineert. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag donderdag bepaald. Volgens het hof is het in strijd met het verbod op discriminatie dat vrouwen zich niet verkiesbaar kunnen stellen.
 • Niet optreden Staat tegen vrouwendiscriminatie is onrechtmatig (rechtspraak.nl, 20 december 2007, persbericht over de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de zaak van de Staat en de SGP tegen het Proefprocessenfonds Clara Wichmann c.s.).
  De civiele kamer van het gerechtshof in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van o.a. de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann tegen de Staat in verband met hun stelling dat de SGP vrouwen discrimineert. Het hof heeft vandaag geoordeeld dat het onderscheid dat de SGP maakt tussen mannen en vrouwen verboden is op grond van onder meer het Vrouwenverdrag dat de Staat verplicht om vrouwen op gelijke voet met mannen te verzekeren van het passief kiesrecht. Volgens het hof worden het recht op godsdienstvrijheid en het recht van vrijheid van vereniging niet in de kern geraakt, bij het recht op gelijke behandeling is dat wel het geval. Het hof acht het, net als de rechtbank, onrechtmatig dat de Staat niet optreedt tegen deze vrouwendiscriminatie.
donderdag 13 december 2007

Nieuws:

 • Veroordeling van slachtoffer groepsverkrachting in Saoedi-Arabië (BuiZa, 12 december 2007). Antwoord op de vragen van TK-leden Jonker (CDA) en van Gent (GL). Hieruit o.m.:  In algemene zin verwelkom ik het voornemen van Saoedi-Arabië om verbetering in zijn mensenrechtenbeleid te bereiken. In het geval van CEDAW en Saoedi-Arabië heeft Nederland er voor gekoZen zich niet te verzetten tegen toetreding van Saoedi-Arabië en is het Verdrag tussen beide landen in werking getreden. Hierdoor bestaat namelijk een instrument om Saoedi-Arabië aan te spreken op zijn verdragsverplichtingen, zoals de erkenning van de gelijke rechten voor mannen en vrouwen (artikel 28, tweede lid, van het CEDAW).
 • Tineke van der Kraan: Raad van State schendt vrouwenrechten (ingezonden bericht, 12 december 2007). Ik maak me zorgen over andere ontwikkelingen in Nederland, waarbij het lijkt of de verworven rechten van vrouwen heel langzaam weer worden teruggedraaid. Zo is het onbeschaamd dat de Raad van State heeft geoordeeld dat de SGP wel subsidie moet krijgen van de overheid (van belastinggeld dus, waar ik ook aan meebetaal!), ook al worden vrouwen door deze partij gediscrimineerd en beknot in hun mensenrechten.woensdag 12 december 2007

Nieuws:

Het VN-Vrouwenverdrag en de SGP

 • Clara Wichmann: Minister moet SGP geen subsidie geven (Reformatorisch Dagblad, 12 december 2007). Het Proefprocessenfonds Clara Wichman vindt dat minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken de SGP voorlopig geen subsidie moet geven. De bewindsvrouw moet eerst een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag over overheidssteun aan de staatkundig gereformeerden afwachten, zo stelt het fonds in een brandbrief die woensdag naar Ter Horst is gestuurd.  Het oordeel van het gerechtshof wordt half januari verwacht.Minister Ter Horst besloot vrijdag een week geleden dat de SGP voor de jaren 2006 en 2007 weer subsidie zou ontvangen. Ook zou de partij - net als andere politieke partijen- binnenkort een voorschot voor 2008 tegemoet kunnen zien.
 • Vrouwenfonds: SGP moet niet te vroeg juichen (Trouw, 12 december 2007). De SGP mag nog geen subsidie ontvangen. Dat eist het vrouwenrechtenfonds Clara Wichmann. Volgens de advocaat van het fonds moet minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) eerst een uitspraak van het Haagse gerechtshof afwachten, die half januari wordt verwacht.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >>>]

 

Gids Facultatief Protocol VrouwenverdragBestelgegevens

Blog over schaduwproces 5e Nederlandse rapportageDe blog van Leontine Bijleveld en Linda Mans

Schaduwrapportage Nederlandse organisatiesSome Progress, Many Gaps

Commentaar CGB (januari 2009)Commentaar CGB op 5e Nederlandse rapportage

Vijfde Nederlandse rapportage over uitvoering VN-Vrouwenverdrag


Nederlands rapport (juni 2008)

Donateurs gevraagdProefprocessenfonds Clara Wichmann

Proefprocessenfonds voor vrouwen...voor vrouwen

Margreet de Boer en Marjan Wijers woonden eind januari in New York de CEDAW-vergadering bij, waarin de Nederlandse rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag wordt besprokenHun dagboek: zevende en laatste bijdrage (2 februari 2007).

Informatie over de bewuste CEDAW-vergadering.

Taking women's rights seriously ?NGO-schaduwrapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag

Donderdag 1 juni 2006 presenteert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:de Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

Uitnodiging bijeenkomst.

Uitnodiging mede-ondertekening.

Mail het voort!